ikona pliku doc

role w zespole notatki


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 195.00 kB.


Role w zespole
Instrukcja: W każdej z siedmiu sekcji, zawierającej po osiem pytań, trzeba przydzielić dokładnie 10 punktów pomiędzy zdania, które uważacie, że najlepiej opisują Wasze zachowanie w pracy zespołowej. Punkty mogą być przydzielone do kilku zdań, w skrajnych przypadkach, można je przypisać do jednego zdania, bądź do wszystkich. Na zakończenie należy wpisać wyniki do tabelki znajdującej się po kwestionariuszu.
    Co mogę wnieść do zespołu?

    Wydaje mi się, że jestem w stanie szybko dostrzec i wykorzystać nowe możliwości.

    Mogę dobrze współpracować z bardzo różnymi ludźmi.

    Generowanie pomysłów jest moją wrodzoną zaletą.

    Jestem w stanie rozpoznać i pomóc w udziale ludziom, którzy, jak mi się wydaje, są w stanie wnieść coś wartościowego do realizacji celów grupy.

    Dzięki osobistej efektywności jestem w stanie dobrze realizować ustalone zadania.

    Jestem gotów pogodzić się z niepopularnością, jeżeli w efekcie doprowadzi do korzystnych rezultatów.

    Z reguły jestem w stanie wyczuć, co jest, a co nie jest realistyczne i wykonalne.

    Jestem w stanie podać racjonalne argumenty za różnymi alternatywami działania, bez uprzedzeń lub nieprzychylnego nastawienia do nich.

    Jeżeli mam jakąś wadę pracy zespołowej, to prawdopodobnie byłoby nią to, że:

    Nie czuję się dobrze, o ile spotkania nie są dobrze ustrukturalizowane, kontrolowane i w ogóle dobrze prowadzone.

    Mam skłonność do bycia zbyt tolerancyjnym w stosunku do osób, które mają interesujący punkt widzenia, a który nie był wystarczająco przedyskutowany.

    Mam skłonność do mówienia zbyt dużo, gdy grupa zajmuje się nowymi pomysłami.

    Mój obiektywizm sprawia, że jest mi trudno być równie entuzjastycznym(ą) jak koledzy.

    Czasami jestem postrzegany jako gwałtowny(a) i autorytarny(a), jeżeli zachodzi konieczność zrobienia czegoś naprawdę.

    Trudno mi grać rolę przywódcy — może dlatego, że jestem nadmiernie wrażliwy(a) na atmosferę w zespole.

    Czasami miewam skłonność do zbyt głębokiego zastanawiania się nad przychodzącymi mi do głowy pomysłami, tak, że tracę kontakt, z tym, co się dzieje w grupie.

    Moi współpracownicy postrzegają mnie jako nadmiernie zamartwiającego się szczegółami i możliwością, że coś pójdzie źle.

    Kiedy współpracuję z innymi?

    Mam skłonność do wpływania na innych ludzi bez używania nacisku.

    Moja czujność zapobiega popełnieniu niechlujnych błędów i zaniedbań.

    Jestem gotów naciskać na przejście do konkretów w celu upewnienia się, że spotkanie nie marnuje czasu uczestników lub nie zbacza z celu.

    Można liczyć na to, że wniosę oryginalny pomysł/punkt widzenia.

    Zawsze jestem gotów, w imię wspólnego dobra, poprzeć dobrą sugestię.

    Lubię zapoznawać się z najnowszymi pomysłami oraz koncepcjami.

    Wydaje mi się, że moja zdolność oceny może pomagać w podejmowaniu właściwych decyzji.

    Można na mnie polegać, że konieczna do wykonania praca zostanie zorganizowana,
    Moją charakterystyczną cechą w pracy grupowej jest:

    Jestem bardzo zainteresowany lepszym poznaniem współpracowników.

    Nie obawiam się zakwestionować poglądów innych uczestników, ani posiadać inne poglądy niż cała reszta.

    Z reguły jestem w stanie znaleźć argumentację, która obali nierozsądną propozycję.

    Wydaje mi się, że mam talent do przekształcania planu w rzeczywiste działania.

    Mam skłonność do występowania z czymś niespodziewanym i unikania oczywistych rozwiązań.

    Do każdego mojego działania wnoszę perfekcjonizm.

    Jestem gotów wykorzystać również kontakty spoza grupy.

    Nawet, jeśli interesuje mnie wiele aspektów sprawy, nie mam problemów z podjęciem decyzji, co do wyboru rozwiązania
    Osiągam satysfakcję z pracy, gdyż:

    Lubię analizować sytuacje i rozważać wszystkie możliwe rozwiązania.

    Jestem zainteresowany(a) znajdywaniem praktycznych rozwiązań problemów.

    Lubię mieć przekonanie, że sprzyjam kształtowaniu dobrych kontaktów międzyludzkich w pracy.

    Mogę mieć silny wpływ na decyzje.

    Mam szansę spotykać się z ludźmi, którzy mają coś nowego do zaoferowania.

    Jestem w stanie sprawić, aby ludzie zgodzili się na konieczny kierunek działania.

    Czuję się w swoim żywiole, gdy mogę poświęcić zadaniu całą swoją uwagę.

    Lubię obszar, który wytęża moją wyobraźnię.
    Jeśli nagle okazuje się, że muszę wykonać trudne zadanie, w krótkim czasie, wspólnie z nieznanymi ludźmi:

    Mam ochotę zaszyć się w kącie, aby wymyślić sposób wyjścia z impasu.

    Był(a)bym gotów współpracować z osobą, która wykazywałaby najbardziej pozytywne nastawienie.

    Znalazł(a)bym sposób na zredukowanie rozmiaru zadania, poprze ustalenie, co mogłyby zrobić poszczególne osoby.

    Moje poczucie obowiązkowości pomogłoby w zapewnieniu, że działamy terminowo.

    Wydaje mi się, że zachował(a)bym opanowanie i możliwość trzeźwego myślenia.

    Pomimo presji zachował(a)bym stałość celu.

    Był(a)bym gotów (gotowa) przejąć prowadzenie, widząc, że grupa nie czyni postępów.

    Rozpocząłbym dyskusję, licząc na wywołanie opinii innych i rozpoczęcie działania
.
    Jeżeli chodzi o problemy, z jakimi spotykam się podczas pracy w grupie:

    Jestem skłonny(a) okazywać zniecierpliwienie w stosunku do tych, którzy hamują postęp prac.

    Inni mogą krytykować mnie za bycie zbyt analitycznym i niewystarczająco intuicyjnym.

    Moje pragnienie, aby praca została staranie wykonana, może wstrzymywać pójście do przodu.

    Dość łatwo zaczynam się nudzić i potrzebuję, aby w zespole byli interesujący uczestnicy, którzy są w stanie wykrzesać ze mnie zainteresowanie.

    Trudno mi rozpocząć pracę, o ile cel nie jest jasny.

    Czasami miewam kłopoty z wyjaśnieniem złożonych zagadnień, które chcę przekazać.

    Świadomie wymagam od innych rzeczy, których sam nie był(a)bym w stanie wykonać.

    Waham się, gdy należałoby przeforsować mój punkt widzenia, gdy mam do czynienia z jawną opozycją.

Interpretacja
Tablica wyników
PORG
NL
SIE
CZK

PER
CZG
CZA
1G
1D
1C
1A
1H
1E
1B
1F
2A
2B
2G
2C
2D
2H
2F
2E
3H
3A
3D
3F
3G
3B
3E
3C
4D
4H
4E
4G
4C
4F
4A
4B
5B
5F
5H
5E
5A
5G
5C
5D
6F
6C
6A
6H
6E
6D
6B
6G
7E
7G
7F
7D
7B
7C
7H
7A

Najwyższy wynik w określonej roli świadczy o najczęściej przyjmowanej konstruktywnej roli grupowej. Następny w kolejności dotyczy roli, którą się przyjmuje, jeśli z jakichś powodów istnieje mniejsze zapotrzebowanie na tę najbardziej preferowaną (np. jeśli rola ta zajęta jest już przez innego członka zespołu). Dwa najniższe wyniki dotyczą obszarów, jakie należałoby rozwijać. Być może jednak efektywniej poszukać współpracowników, którzy mogliby w grupie stanowić dla nas najlepsze dopełnienie.

Wyniki
Rola
Bardzo niskie
Niskie
Średnie
Wysokie
Bardzo wysokie
% rozkładu normalnego
7
24
38
24
7
PORG
Praktyczny Organizator
0-3
4-8
9-13
14-18
19-
NL
Naturalny Lider
0-1
2-4
5-8
9-12
13-
SIE
Siewca
0-1
2-3
4-7
8-11
12-
CZK
Człowiek kontaktów
0-1
2-5
6-9
10-13
14-

Sędzia
0-1
2-6
7-11
12-16
17-
PER
Perfekcjonista
0-1
2-7
8-13
14-19
20-
CZG
Kobieta grupy
0-1
2-8
9-14
15-20
21-
CZG
Mężczyzna grupy
0-1
2-4
5-10
11-15
16-
CZA
Kobieta akcji
0-1
2-6
7-11
12-17
18-
CZA
Mężczyzna akcji
0-3
4-9
10-14
15-20
21-
Opis ról grupowych
PORG Praktyczny Organizator - zamienia koncepcje i plany na praktyczne działanie i realizuje ustalone plany w sposób systematyczny i efektywny. Dzięki niemu następuje praktyczne wdrożenie projektów i planów rozwiązań. Pragnie konkretów, nie lub zmienności planów.

Cechy: Zrównoważony, zdyscyplinowany.

NL Naturalny lider (koordynator) — spra...
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 195.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!