ikona pliku doc

role i funkcje zawodowe pielęgniarki notatki

role i funkcje zawodowe pielęgniarki


  115 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 115
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 86.50 kB.


ROLA I FUNKCJE ZAWODOWE PIELĘGNIARKI/POŁOŻNEJ
ROLA ZAWODOWA – to zachowanie pracowników wynikające z działalności związanej
z pozycją zajmowaną w zakładzie pracy i obowiązkami z tego wynikającymi.
Rola zawodowa – zewnętrzne nakazy i oczekiwania w odniesieniu do zachowania osób pełniących role, ale też rzeczywiste sposoby zachowania tych osób. Def. wg. I.Wrońskiej
Podlega systematycznym zmianom, ze względu na:
      Poszerzenie znaczenia pojęcia pielęgniarstwo (ob.rozumiane jako zawód, system kształcenia pielęgniarek, podsystem w systemie opieki, dyscyplina naukowa)
      Zwiększenie zadań pielęgniarek w systemie opieki zdrowotnej (szczególnie w zakresie promowania zdrowia i edukacji zdrowotnej)
      Zróżnicowane poglądy w rozumieniu pojęcia profesjonalne pielęgnowanie;
      Zmianę roli podmiotu opieki w profesjonalnym pielęgnowaniu.
Podsumowując - przez rolę zawodową pielęgniarki rozumiemy podejmowanie przez nią takiego postępowania zawodowego na rzecz szeroko rozumianego zdrowia, które jest oczekiwane społecznie, a równocześnie zgodne z obowiązującymi normami oraz znaczące dla jej statusu zawodowego i społecznego
Treścią roli zawodowej pielęgniarki są różnorodne zadania i czynności, przy wykonywaniu których obowiązują normy zawodowe, określane jako ogólne zasady postępowania zawodowego, oczekiwane wzory zachowań i postaw określone przez Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej.
W podejmowaniu aktywności edukacyjnej i zawodowej mają znaczenie:
      treść i rodzaj pracy,
      wymagania związane z funkcjami zawodowymi,
      poziom kwalifikacji oraz wykształcenie ogólne
Motywy podejmowania aktywności edukacyjnej są powiązane z aspiracjami człowieka.
Mogą one być skierowane na:
      podnoszenie kwalifikacji zawodowych i rozwój osobisty przez pracę.
Uważa się, że osoby traktujące swoje aspiracje instrumentalnie, w swoich działaniach edukacyjnych nastawione są na po
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 86.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!