ikona pliku doc

Rola układu krwi notatki

Referat na patologie u dr W. Radziocha


  116 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 116
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 164.50 kB.


Rola układu krwi

Patologia
Szymon Raszka
W.S.Z. w Częstochowie
Pielęgniarstwo
Grupa LX09
W chorobach krwi i układu krwiotwórczego dochodzi do zaburzeń wielu fizjologicznych funkcji jakie spełnia krew w organizmie człowieka:
      Funkcji transportowych:
      dostarczenie tkankom tlenu i substancji odżywczych
      niedoboru specyficznych i niespecyficznych nośników białkowych
      zaburzenia w składzie immunoglobulin
      utrudnienia usuwania produktów przemiany materii
      Układu obronnego:
      procesu hemostazy
      niespecyficznej odpowiedzi zapalnej
      układu fagocytozy
      specyficznej immunologicznej odporności
      Homeostazy ustrojowej:
      regulacji temperatury
      gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej
      Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej
Równowaga kwasowo-zasadowa - pojęcie biochemiczne informujące o wzajemnym stosunku ilościowym jonów o charakterze zasadowym i jonów o charakterze kwasowym we krwi i w tkankach. Prawidłowy stan równowagi kwasowo-zasadowej cechuje się niewielkim nadmiarem jonów zasadowych - jego liczbowy odpowiednik określany, jako pH wynosi ok. 7, 35 - 7, 42. Przesunięcie wartości pH powyżej 7, 42 świadczy o zaburzeniu równowagi kwasowo-zasadowej i przesunięciu odczynu krwi w kierunku zasadowym (alkaloza, zasadowica). Przesunięcie wartości pH poniżej 7, 35 świadczy o zaburzeniu równowagi kwasowo-zasadowej i przesunięciu odczynu w kierunku kwaśnym (acydoza, kwasica). Im wartość liczbowa pH jest niższa, tym bardziej kwaśny jest odczyn krwi.
Kwasica metaboliczna.
Charakteryzuje się zmniejszonym stężeniem wodorowęglanów w osoczu spowodowanym bądź ich utratą, bądź buforowaniem nielotnych kwasów przez bufor wodorowęglanowy.
      Przyczyny:
      cukrzycowa kwasica ketonowa
      alkoholowa kwasica ketonowa
      kwasica mleczanowa
      niewydolność nerek
      biegunka
      zatrucie alkoholem metylowym
      przedawkowanie salicylanow
      Objawy:
      zaburzenia oddechowe (oddech tzw. gonio
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 164.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!