ikona pliku docx

Rola pielęgniarki w profilaktyce prrzewlekłej niewydolności żylnej. notatki

Rola pielęgniarki w profilaktyce przewlekłe niewydolności żylnej kończyn dolnych.


  350 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 350
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 15.59 kB.


          Istota  współczesnego pielęgnowania zawiera się w realizacji funkcji i zadań zawodowych, których celem jest umacnianie i podtrzymywanie zdrowia. Dlatego zakres zadań pielęgniarki i pielęgniarza realizowanych w ramach funkcji profilaktycznej            i promocji zdrowia jest równie ważny, jak udział w czynnościach podstawowych funkcji zawodowych: terapeutycznej, opiekuńczej i wychowawczej.

           Rola pielęgniarza i pielęgniarki w profilaktyce przewlekłe niewydolności żylnej kończyn dolnych polega na  podjęciu działań edukacyjnych pacjentów w zakresie stosowania zasad profilaktyki realizowanych  w oparciu o wcześniejszą diagnozę stanu zdrowia pacjenta, jak i również planowanie i realizowanie działań ograniczających ryzyko wystąpienia powikłań w wyniku stosowanych metod diagnozowania, terapii, rehabilitacji oraz pielęgnowania.   Kontakt pielęgniarki z pacjentem   zarówno w czasie hospitalizacji jak i poza nią, stwarza możliwości udziału pielęgniarki w przygotowaniu pacjenta do samoopieki i samopielęgnacji.

            Edukacja pacjenta to proces obejmujący oddziaływanie wychowawcze               i nauczanie skierowane na niego i jego środowisko, którego celem jest wpływanie na kształtowanie, zmianę lub utrwalenie  motywów i postaw w pożądanym prozdrowotnym kierunku. Polega na zamierzonym wpływie na osobowość pacjenta przez kształtowanie jego zachowań zdrowotnych, poczucia
odpowiedzialności za własne zdrowie, przez przygotowanie do współpracy                      i współdziałania w procesie pielęgnowania i leczenia oraz samopielęgnowania.

           Podjęcie działań edukacyjnych pacjentów  w zakresie stosowania zasad profilaktyk  i samopielęgnacji  w ramach zalecanego postępowania w chorobach naczyń żylnych przyczyni się w rezultacie do zmniejszenia  liczby nawrotów choroby                i pozwoli na utrzymanie jakości życia chorych na dotychczasowym poziomie.

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 15.59 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!