ikona pliku docx

Rola pielęgniarki w profilaktyce chorób cywilizacyjnych związanych z notatki

Rola pielegniarki w chorobach cywilizacyjnych.


  135 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 135
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 20.39 kB.


„Rola pielęgniarki w profilaktyce chorób cywilizacyjnych związanych z układem krążenia.”

                                                         

Choroby cywilizacyjne to globalnie szerzące się, powszechnie znane choroby, spowodowane rozwojem cywilizacji. Występują przeważnie w krajach o wysokim procencie zurbanizowania oraz w krajach, które nie stosują profilaktyki przed tymi chorobami (najczęściej w dużych aglomeracjach miejskich). Nowe warunki życia spowodowały stałe napięcie układu nerwowego oraz ciągły stres, często związany z utrata pracy lub stresogenną atmosferą w niej panującą. Siedzący tryb życia, nieprawidłowe odżywianie oraz ciągle rosnące zanieczyszczenie środowiska, również mają niemały wpływ na obserwowany wzrost zachorowań na choroby cywilizacyjne. W wyniku działania tych procesów, zauważa się wzrost zachorowań na następujące jednostki chorobowe:

  1.  choroby układu krążenia,
  2.  nieswoiste choroby układu oddechowego,
  3.  nowotwory,
  4.  choroby reumatyczne,
  5.  zaburzenia psychiczne.

Większość chorób cywilizacyjnych spowodowana jest niewłaściwym stylem życia. Nikotynizm, mała aktywność fizyczna, niewłaściwa dieta (bogatosodowa, wysokoenergetyczna, bogatotłuszczowa), otyłość, stresująca praca prowadzą do schorzeń układu krążenia, które są główną przyczyną umieralności, rent, hospitalizacji i obniżonej jakości życia.

Choroby układu krążenia to schorzenia dotyczące zarówno narządów jak i tkanek, które wchodzą w skład układu krążenia, głównie serce, tętnice, żyły. Zwane chorobami układu sercowo naczyniowego. Zajmują one czołowe miejsce wśród grupy chorób cywilizacyjnych,  stanowiących około 80% wszystkich przyczyn zgonów. Do chorób układu krążenia zaliczamy: miażdżycę, chorobę wieńcową, zawał serca, nadciśnienie tętnicze, wady serca, zapalenie mięśnia sercowego, kardiomiopatie, zapalenie wsierdzia, zapalenie osierdzia, zaburzenia rytmu serca, zator tętnicy płucnej, niewydolność serca, nerwicę serca, żylaki kończyn dolnych. Najpowszechniejszą w Polsce chorobą spośród wyżej wymienionych jest nadciśnienie tętnicze, które występuje przeciętnie u połowy osób po 65 roku życia. 95% przypadków nadciśnienia ma  niewyjaśnioną etiologię  (nadciśnienie  pierwotne, inaczej idiopatyczne), pozostałe 5% przypadków nadciśnienia ma  konkretną przyczynę wywołującą. Może to być m.in. nadczynność tarczycy, choroby nerek, zwężenie tętnicy  nerkowej i wiele innych. Na nadciśnienie tętnicze choruje w Polsce około 9mln. osób, a kolejne tyle ma wysokie prawidłowe ciśnienie krwi.

   Możemy wyróżnić tzw. tradycyjne i nietradycyjne czynniki ryzyka wystąpienia chorób układu sercowo naczyniowego. Do tradycyjnych zaliczamy: starszy wiek, płeć męską, nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, palenie tytoniu, dyslipidemie, przerost lewej komory mięśnia sercowego, brak aktywności lub zbyt niska aktywność fizyczna, menopauza, rodzinny wywiad w kierunku chorób krążenia. Do tej drugiej grupy czynników możemy zaliczyć m. in.: niedokrwistość, stres, nieożywienie, zaburzenia snu itp.

Wobec dużego rozpowszechnienia chorób naczyniowo sercowych należałoby podjąć działania, które pomogą w ograniczeniu zwiększonej zapadalności na te schorzenia. Wiele doniesień świadczy o skuteczności edukacji zdrowotnej, szeroko pojętej profilaktyki w tym zakresie. Przykładem jest poradnictwo dietetyczne, kontrola ciśnienia tętniczego, monitorowanie poziomu glukozy u chorych na cukrzycę, zachęcanie do zwiększenia aktywności fizycznej i informowanie o jej znaczeniu. Poprzez edukację zdrowotną można znacząco wpłynąć na styl życia pacjentów.

Istotna jest tutaj profilaktyka pierwotna (zapobieganie) oraz wtórna (wczesna populacyjna diagnostyka).

Warto podejmować działania z zakresu edukacji zdrowotnej. Wyniki edukacji zdrowotnej mogą być osiągane natychmiast lub w dłuższej perspektywie czasu (np. 20 letni okres abstynencji od papierosów prowadzący do unormowania niektórych parametrów układu krążenia). Skutki edukacji zdrowotnej mogą być widoczne doraźnie, niekiedy zaś przynoszą efekt dopiero po zastosowaniu bardzo intensywnej interwencji.

O wszystkich tych aspektach, w trakcie realizacji postanowień wynikających z edukacji zdrowotnej, pacjent winien być uprzedzony, by w przypadku pojawienia się trudności nie miał poczucia rozczarowania, mogącego niweczyć trud edukacyjny pracowników ochrony zdrowia.

Edukacja zdrowotna jest częścią promocji zdrowia, czyli procesu umożliwiającego ludziom kontrolę nad własnym zdrowiem oraz jego poprawy albo strategii mediacyjnej między ludźmi i ich środowiskiem, łączącej wybór indywidualny ze społeczną odpowiedzialnością.

Profilaktyka, to działania mające na celu zmniejszenie zachorowalności i umieralności. Dzielimy ją na:

  1.  profilaktykę pierwszorzędową gdy jeszcze nie ma choroby (działania zapobiegające jej wystąpieniu poprzez promocję zdrowia i odpowiednią opiekę medyczną),
  2.  profilaktykę drugorzędowa wykrycie choroby lub jej czynników ryzyka przed pojawieniem się (badania przesiewowe),
  3.  profilaktykę trzeciorzędową zmniejszanie skutków istniejącej choroby, zmniejszenie powikłań, ograniczeniu sprawności.

Promocja zdrowia ma utworzyć ujednoliconą koncepcję sposobów i uwarunkowań w celu zachowania zdrowia. Ma reprezentować strategię mediacyjną pomiędzy ludźmi a ich środowiskiem w celu umożliwienia zarówno wyboru osobniczego jak i odpowiedzialności społecznej za zdrowie obecne i w przyszłości.

Promocją zdrowia, począwszy od lat 80., zajmowały się w Polsce głównie pielęgniarki. Jednak, aby uzyskać pełen sukces, powinno to być działanie zespołowe pielęgniarek i lekarzy. Obie grupy winny posiadać motywację do popularyzacji zdrowego stylu życia, rzetelną wiedzę, umiejętności dydaktyczne jako szkolący, umiejętności prowadzenia rozmowy z pacjentem na tematy związane z profilaktyką i promocją zdrowia, odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Zakres edukacji zdrowotnej obejmuje:

  1.  doprowadzenie do polepszenia znajomości istniejącej wiedzy na temat zdrowia;
  2.  poszerzenie znajomości problemów związanych ze stylem życia, w tym rozwijanie samooceny, indywidualnych umiejętności i pozyskiwania społecznego wsparcia;
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 20.39 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!