ikona pliku doc

Rola osób głuchych i słabo słyszących w społeczeństwie notatki

Opis przypadku niedosłuchu i głuchoty i sposobu ich przystosowania do życia w społeczeństwie :)


  366 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 366
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 76,00 kB.


Katarzyna Szcześniak
II rok Pedagogiki specjalnej
Gr. I Oligofrenopedagogika
ROLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH W SPOŁECZEŃSTWIE
Celem niniejszej pracy jest ukazanie roli osób głuchych i słabo słyszących w środowisku społecznym.
Dzieci i młodzież z dysfunkcją słuchu zdaniem pedagogów jest grupą specjalnej troski, gdyż brak jednego ze zmysłów lub jego nieprawidłowe funkcjonowanie może niekorzystnie wpływać na kształtowanie się relacji międzyludzkich. Prawidłowe funkcjonowanie zmysłów każdego człowieka stanowi istotny warunek jego rozwoju fizycznego i intelektualnego. To dzięki zmysłom odbieramy informacje ze świata zewnętrznego, którego efektem jest spostrzeganie rzeczywistości i nasze o niej wyobrażenia. Nieprawidłowe funkcjonowanie jednego ze zmysłów lub też jego całkowity brak może powodować dostarczanie nie zawsze prawdziwych informacji o otoczeniu, co może być przyczyną zachwiania równowagi psychicznej.
W 1971 roku Międzynarodowe Biuro Audiofonologii w Brukseli ustaliło granicę pomiędzy ciężkim niedosłuchem, a głuchotą na 90 decybeli (dB) średniej wartości utraty słuchu dla lepszego ucha.
Klasyfikacja Uszkodzenia Słuchu wg. Międzynarodowego Biura Audiofonologii (BIAP)
Tabela 1: Klasyfikacja Uszkodzenia Słuchu wg. Międzynarodowego Biura Audiofonologii (BIAP). W: Szczepankowski B.: Niesłyszący-Głusi-Głuchoniemi. Wyrównanie szans. Wydawnictwo: WSiP,1999.
Lp
Ubytek słuchu w decybelach
Uszkodzenie słuchu w stopniu
1
Powyżej 20 do 40
Lekkim (mild)
2
Powyżej 40 do 70
Umiarkowanym (moderat)
3
Powyżej 70 do 90
Znacznym (severe)
4
Powyżej 90
Głębokim (profound)
Wśród osób z dysfunkcją słuchu wyróżniamy najczęściej osoby głuche mające ubytek słuchu uniemożliwiający rozumienie mowy nawet przy zastosowaniu aparatu słuchowego i osoby niedosłyszące.
Osoby niedosłyszące w komunikacji wspierają się resztkami słuchu. Zależnie od stopnia ubytku słuchu
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 76,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!