ikona pliku docx

Rola opoekuna medycznego w zaspokajaniu potrzeb biopsychospołecznych notatki

notatka zawiera gotową pracę na temat podany w tytule


  1774 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1774
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 19,80 kB.


Opiekun Medyczny

Semestr I

TEMAT:  ROLA OPIEKUNA  MEDYCZNEGO  W  ZASPOKAJANIU  POTRZEB BIOPSYCHOSPOŁECZNYCH  

W celu sprawowania pełnej i kompetentnej opieki nad zdrowiem człowieka konieczna jest możliwie szeroka wiedza na temat czynników warunkujących utrzymanie zdrowia i życia jednostki. Warunkiem zdrowia jest zachowanie równowagi między środowiskiem wewnętrznym organizmu a światem zewnętrznym. Zdolność do utrzymania stałości środowiska wewnętrznego nosi miano homeostazy. Natomiast przystosowanie do warunków zewnętrznych określone jest w naukach biologicznych jako adaptacja.

W celu utrzymania i zachowania życia biologicznego człowiek musi spełniać pewne, wspólne wszystkim organizmom żywym, funkcje biologiczne. Natomiast ze względu na specyficzne dla niego, wysoce rozwinięte życie psychiczne musi zaspokajać również wiele potrzeb psychospołecznych.

Do potrzeb biologicznych zalicza się :

 1.  Potrzeba stałej wymiany gazowej
 2.  Potrzeba utrzymania odżywiania i utrzymania stałego poziomu płynów
 3.  Potrzeba wydalania
 4.  Potrzeba ruchu
 5.  Potrzeba wypoczynku i stałej temperatury ciała
 6.  Potrzeba czystości          
 7.  Potrzeba stałej wymiany gazowej

Pod pojęciem wymiany gazowej rozumiemy proces, w którym każdy żywy organizm pobiera z powietrza tlen, a oddaje dwutlenek węgla. Tę wymianę gazów pomiędzy organizmem a otaczającym go środowiskiem nazywamy oddychaniem. W zapewnieniu pacjentowi tej że potrzeby rolą Opiekuna Medycznego, jest pomóc choremu poprzez dotlenienie pomieszczenia w którym pacjent przebywa, jeżeli pacjent nie jest w stanie sam  się poruszać należy często zmieniać pozycję ułożenia ciała, potrzeba jest też dużo ruchu aby tlen mógł dostać się do wszystkich tkanek ciała pacjenta w których odbywa się proces utleniania

 

 1.   Potrzeba odżywiania i utrzymania stałego poziomu płynów

Wszelkie procesy życiowe człowieka zależne są od energii, która powstaje w wyniku zachodzących z tkankach procesów przemiany materii. Czynnikiem umożliwiającym przebieg tych procesów jest dostarczenie do organizmu pożywienia,

Organizm dla zachowania życia potrzebuje, prócz pokarmów, wody. Jest ona najważniejszym związkiem chemicznym, wchodzącym w skład organizmu ludzkiego. Wszelkie reakcje chemiczne, między innymi  proces utleniania zachodzą w organizmie wyłącznie  w roztworach wodnych. W zaspokojeniu tych potrzeb Opiekun Medyczny jest zobowiązany do przygotowania oraz podania choremu i niesamodzielnemu posiłków o odpowiedniej konsystencji i temperaturze oraz w zależności od stanu chorego zastosowanie odpowiedniej diety. Niekiedy nawet podanie posiłków przez zgłębnik lub gastrostomię.

 1.  Potrzeba wydalania

Wydalanie to naturalny proces usuwania z organizmu zbędnych produktów przemiany materii. Każdy zdrowy organizm w wyniku procesów metabolicznych wytwarza obok składników przyswajalnych i niezbędnych pewną ilość substancji nieprzyswajalnych i szkodliwych. Muszą one być wydalone, ponieważ zaleganie ich w organizmie może prowadzić do zatruć. Substancje zbędne wydalane są następującymi drogami:

 1.  przez nerki, w postaci moczu
 2.  przez układ pokarmowy, w postaci kału.

Regularne wydalanie moczu i stolca jest warunkiem dobrego samopoczucia i zdrowia.

W szpitalach, ośrodkach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo leczniczych oraz wielu innych  ośrodkach bardzo częstym zjawiskiem są zaburzenia wydalania spowodowane przez leki, brak ruchu, zmiana odżywiania jak również brak możliwości wypróżnienia spowodowane skrepowaniem pacjenta obłożnie chorego przed personelem medycznym oraz  przed pozostałymi pacjentami. Do roli Opiekuna jest zapewnienie pacjentowi w takich ośrodkach trochę  prywatności oraz odpowiednich warunków, jeżeli stan pacjenta na to pozwala pomóc w zaprowadzeniu do toalety, jeżeli nie to zmiana pampersów jest tutaj wskazana jak i również jeżeli zachodzi taka potrzeba podanie środków przeczyszczających ściśle wg. wskazań lekarskich  

 1.  Potrzeba ruchu

Ruch jest przejawem życia każdego organizmu żywego. Ruch manifestuje się na zewnątrz poprzez zmianę położenia poszczególnych części ciała w przestrzeni. Do wykonywania ruchów konieczna jest energia, którą organizm uzyskuje w wyniku procesów metabolicznych.

Ruch zależny jest od trzech układów: nerwowego, mięśniowego i kostnego.

Potrzeba ruchu u człowieka zależna jest od wieku oraz od rodzaju wykonywanej pracy.

Naszym działaniem jako Opiekunów Medycznych jest zapewnienie choremu jak najwięcej takiego ruchu jaki pacjent może wykonywać, jeżeli nie jest w stanie sam się poruszać pomóc rehabilitantowi w jego czynnościach przy pacjencie ewentualnie wykonywać ćwiczenia  zlecone przez rehabilitanta.

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 19,80 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!