ikona pliku rtf

rola nauczyciela w procesie edukacyjnym notatki

rola nauczyciela w wychowaniu


  75 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 75
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 23,86 kB.


Nauczyciel to osoba, która zarówno kiedyś jak i dzisiaj, realizuje dwie podstawowe idee: nauczania i wychowania, które należą do podstawowych funkcji szkoły. Zawód nauczycielski zawsze stwarzał możliwości pełnienia misji, które to poczucie misji jest do teraz jedną z cech przypisywanych nauczycielom zarówno przez nich samych jak i przez otoczenie. Każdy nauczyciel i wychowawca powinien być przekonany o swojej niezwykle szlachetnej i ważnej społecznej misji wychowania młodego pokolenia. Nauczyciel jest bowiem osobą odpowiedzialną nie tylko za siebie, ale także za drugiego człowieka. Swoją pracą i swoim zaangażowaniem wychowuje i przystosowuje do funkcjonowania w społeczeństwie młode pokolenie. Jak pisze J. Chałasiński: „Funkcja nauczyciela nie sprowadza się bowiem tylko do nauczania i kierowania procesem uczenia się. Nauczyciel to zawsze w większym lub mniejszym stopniu działacz społeczny, organizujący społeczne życie uczniów w związku z ich życiem lokalnym i w związku z kulturą narodową. Jako działacz społeczny nauczyciel nie może jednak nigdy zapominać o swoim zasadniczym nauczycielskim obowiązku – stwarzaniu uczniom takich warunków, które by jak najbardziej sprzyjały nie tylko zdobywaniu wiedzy, ale i rozbudzaniu wielostronnych zainteresowań, zamiłowań oraz twórczej inicjatywy.” Nauczyciele mają zasadniczy wkład w to, jak wygląda obecnie nasza rzeczywistość w Rzeczypospolitej Polskiej. Bardzo trafne będzie tutaj przytoczenie słów Jana Zamoyskiego „Takie Rzeczypospolite będą, jakie ich młodzieży chowanie.” (J. Zamoyski, 1595 r.).
      Od tamtego czasu minęło już wiele lat, jednakże w Rzeczypospolitej ciągle jest ten, który wychowuje i ten, który jest wychowywany. Są również instytucje, które to wychowanie harmonizują. Zasadnicza różnica polega jednak na tym, że kiedyś w Polsce nauczycielem zostawała osoba, można by powiedzieć „z powołania”,
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 23,86 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!