ikona pliku docx

rola i zadania pielęgniarki w NZK notatki

PIELĘGNOWANIE PO NZK


  2570 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 2570
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 24,94 kB.


I Nagłe zatrzymanie krążenia NZK

    Bezpośrednią przyczyną nagłego zatrzymania krążenia jest zawsze upośledzenie lub wypadnięcie funkcji jednego, a niekiedy wszystkich trzech podstawowych układów życiowych człowieka.

Najczęstsze przyczyny NZK to:

Ze strony układu krążenia przyczyny pierwotne:

 1.  Niedokrwienie mięśnia sercowego
 2.  Zawał mięśnia sercowego
 3.  Zaburzenia rytmu serca
 4.  Niewydolność krążenia
 5.  Zmiany w sercu wynikające z wady zastawkowej
 6.  Obrzęk płuc
 7.  Wstrząs krwotoczny

Wtórne zmiany prowadzące do NZK  są to zmiany, które wynikają z patologii innych układów lub narządów.

Ze strony układu oddechowego:

 1.  Niedrożność dróg oddechowych (zwłaszcza całkowita)
 2.  Odma opłucnowa prężna
 3.  Choroby tkanki płucnej

Ze strony OUN ośrodkowego układu nerwowego:

 1.     Udar mózgu
 2.     Uraz mózgu
 3.     Zatrucia
 4.     Infekcje
 5.     Choroby metaboliczne

II Stany po nagłym zatrzymaniu krążenia

       Choroba poresuscytacyjna jest zespołem zaburzeń ogólnoustrojowych, powstałych po nagłym zatrzymaniu krążenia w następstwie powikłań resuscytacji oraz współistniejących chorób podstawowych.

Zaburzenia w ośrodkowym układzie nerwowym w następstwie nagłego zatrzymania krążenia.

Czynność ośrodkowego układu nerwowego jest zaburzona w różnym stopniu w następstwie uogólnionego niedokrwienia mózgu, zmniejszenia się podaży tlenu (niedotlenienie) i spadku metabolizmu energetycznego w komórkach OUN.

 1.  Patologiczny przepływ mózgowy może się objawiać zmniejszeniem się przepływów miejscowych i całkowitym zatrzymaniem krążenia.
 2.  Niedokrwienie prowadzi do spadku stężenia ATP, zmniejszenia się zużycia glukozy i wzrostu stężenia mleczanów oraz pojawienia się kwasicy.
 3.  Ostre całkowite niedokrwienie mózgu upośledza funkcjonowanie bariery krew-mózg.
 4.  Dochodzi do obrzęku mózgu, płyn gromadzi się  w astrocytach i przestrzeniach międzykomórkowych.
 5.  Obrzęk mózgu może spowodować zwiększenie się ciśnienia śródczaszkowego (ICP) oraz zmniejszenie perfuzji mózgu uprzednio niedokrwionego, zwłaszcza w wypadku równoczesnego obniżenia się średniego ciśnienia tętniczego.
 6.  Niedokrwienie i niedotlenienie mózgu doprowadza do uczynienia kaskady zmian na poziomie molekularnym.

Kaskada zmian molekularnych w ogólnym niedokrwieniu i niedotlenieniu mózgu polega na:

1.-3. min po NZK ( zmniejszenie zawartości ATP w komórce, otwarcie kanałów jonowych, wyrzut glutaminianów, napływ jonów wapnia do komórki).

4.-5. min po NZK (aktywacja genów wczesnej odpowiedzi, wzrost aktywności kinazy proteinowej, uwalnianie cytokin, adhezja leukocytów w śródbłonku).

6.-24 h po NZK (napływ granulocytów i makrofagów, indukcja genów późnych, zwiększenie aktywności proteaz i enzymów lizosomalnych, obrzęk mózgu, postępujący zanik mózgu).

Czynniki pogłębiające uszkodzenie mózgu po nagłym zatrzymaniu krążenia.

 1.  Późne podjęcie resuscytacji ( powyżej 5-6 min).
 2.  Mała hemodynamiczna skuteczność resuscytacji.
 3.  Długi czas trwania resuscytacji.
 4.  Późna lub wczesna hipoperfuzja mózgu, wczesne lub późne niedotlenienie z przyczyn kardiologicznych.
 5.  Zwiększony metabolizm mózgu w drgawkach w wypadku przewlekłego niedokrwienia.
 6.  Podwyższona temperatura ciała.
 7.  Wiek i miażdżyca naczyń mózgowych.

Zmiany ogólnoustrojowe w chorobie poresuscytacyjnej

 1.  Rozległe wielokierunkowe zaburzenia homeostazy po NZK.
 2.  Zaburzenia metabolizmu, głównie kwasica i hiperglikemia.
 3.  Zaburzenia elektrolitowe: hiperpotasemia, hipomagnezemia, zaburzenia gospodarki wapniowej.
 4.  Zaburzenia neurohormonalne: zwiększone stężenie kortyzolu, amin katecholowych, beta-endorfin.
 5.  Nadkrzepliwość i zatorowość.
 6.  Zmniejszenie odporności i rozwój zakażeń ( zapalenie płuc, sepsa).

Niewydolność oddechowa po nagłym zatrzymaniu krążenia

Może być spowodowana:

 1.  Niedrożnością oddechową.
 2.  Niedrożnością oddechową pochodzenia płucnego lub pozapłucnego.
 3.  Obrzękiem płuc kardiogennym lub niekardiogennym w okresie choroby poresuscytacyjnej.
 4.  Obrażeniami ścian klatki piersiowej po masażu serca wiotka klatka piersiowa i oddech paradoksalny To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 24,94 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!