ikona pliku doc

Rola edukacyjna Ratownika Medycznego notatki

Rola edukacyjna Ratownika Medycznego


  75 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 75
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 98.00 kB.ROLA EDUKACYJNA RATOWNIKA MEDYCZNEGO W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ W ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ.
1.Wstęp
Postęp cywilizacyjny niesie za sobą coraz więcej zagrożeń dla zdrowia
i życia człowieka. Ratownik medyczny oprócz wiedzy i umiejętności medycznych, musi umieć przekazywać tą wiedzę i umiejętności innym.
Zatem w swej pracy zawodowej pełni również rolę edukacyjną jednostek i grup społecznych. Zajęcia dydaktyczne w szkole i poza szkołą przygotowują już przyszłego ratownika medycznego do pełnienia takiej funkcji. Tylko wyedukowane społeczeństwo może czynnie uczestniczyć we wzmacnianiu zdrowia, w zapobieganiu chorobom i ratowaniu życia człowieka.
2. Cel badań i hipotezy
Celem badań niniejszej pracy było poznanie opinii społecznej na temat pełnienia przez ratowników medycznych funkcji edukacyjnej w społeczeństwie. Sformułowane zostały następujące problemy badawcze:
      czy wiedza i umiejętności ratowników medycznych są wystarczające do pełnienia roli edukacyjnej w opinii społecznej?
      jak ważna wg społeczeństwa jest rola edukacyjna ratownika medycznego?
      jak badani oceniają poziom swojej wiedzy i umiejętności nt. udzielania pierwszej pomocy po prezentacji?
      w jaki sposób ratownicy medyczni przekazali wiedzę i umiejętności respondentom?
Na podstawie wyżej wymienionych problemów badawczych określono następujące hipotezy:
      ratownicy medyczni dysponują wystarczającą wiedzą i umiejętnościami by móc edukować społeczeństwo w zakresie udzielenia pierwszej pomocy medycznej
      respondenci uważają, że rola edukacyjna ratownika medycznego
jest istotnym elementem jego pracy
      pokazy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej znacznie podwyższają poziom wiedzy i umiejętności badanych w tym zakresie
      ratownicy medyczni potrafią przekazać wiedzę i umiejętności w sposób zrozumiały dla uczestników i posługują się różnymi metodami podczas prz
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 98.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!