ikona pliku docx

rodzina współczesna notatki


  1367 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1367
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 15,88 kB.


RODZINA WSPÓŁCZESNA

Model rodziny ulega ciągłym zmianom. W epoce preindustrialnej rodzina była tradycyjna, podporządkowana w znacznej mierze władzy i woli ojca. Role w rodzinie były     z góry przypisane, liczył się interes rodzinny. Tradycyjna rodzina była przede wszystkim spójna, przeważały w niej stosunki materialno-rzeczowe. Dzięki temu taka rodzina była        w większości wielopokoleniowa, oparta na ekonomicznych podstawach, poddawała się religijnej kontroli. Miała charakter instytucjonalny, a między członkami rodziny istniała silna więź.

Całkiem inne cechy posiadała rodzina w epoce industrializacji. Rozwój przemysłu zapoczątkował na masowa skalę rozwój przedsiębiorstw przemysłowych. Potrzebowano ludzi do pracy, co całkowicie odmieniło ekonomiczne podstawy funkcjonowania rodziny. Wszystkie procesy industrialne przede wszystkim osłabiały więzi w wielopokoleniowej rodzinie, potem nawet w dwupokoleniowej.

Przez liczne zmiany ukształtował się nowy model rodziny, który teraz określany jest jako „model rodziny współczesnej”. Model ten występuje w dwóch wariantach: pierwszy   w społeczeństwie przemysłowym, drugi w społeczeństwach poindustrialnych.

Rodzina współczesna w epoce industrializacji jest mała (dwupokoleniowa).  W takiej rodzinie pracuje nie tylko mąż, ale także żona. Dominuje rodzina nieprodukcyjna i oparta głównie na nieekonomicznych podstawach. Powiązania rodziny ze społeczeństwem słabną. Całkowicie zmienia się stosunek pomiędzy małżonkami, a także pomiędzy rodzicami a dziećmi (stosunek ten ma charakter koleżeński). Stosunki materialno-rzeczowe ustępują miejsca więzi emocjonalnej. Role i normy w rodzinie są wyznaczane „luźniej” niż w rodzinie tradycyjnej. Jednak taka rodzina staje się bardziej konfliktowa, co powoduje coraz częstsze jej rozpady.

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 15,88 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!