ikona pliku doc

Rodzina w dobie przemian notatki

.


ocena: 4.0, 2
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 102,50 kB.


Wprowadzenie do socjologii
Temat: Rodziny w dobie przemian:
      Współczesne tendencje przemian rodziny
      Alternatywne formy życia
      Wpływ rodziny i grupy rówieśniczej na socjalizacje dzieci i młodzieży
      Rodziny a migracje

Wykonali:
Kuras Paweł
Grudzień Piotr
Tomczyk Damian
Kluczyński Marek
Piotr Sowa
Rok 1, Semestr 1, Grupa 4
Niemal wszystkich interesuje odpowiedź na pytanie, co dzieje się współcześnie z rodziną? Odpowiedzi są różne. Można spotkać poglądy mówiące o zmierzchu czy o kryzysie rodziny, ale można też szukać odpowiedzi, wskazując na konkretne przemiany, jakim ona podlega.
Pochodną przeobrażeń w makrostrukturach społecznych są przemiany wewnętrzne w rodzinie (w mikrostrukturach społecznych). W wyniku oddziaływań czynników industrializacji i urbanizacji rodzina przechodzi „proces kurczenia się i przeobrażeń strukturalnych”. Przemiany w życiu rodziny mają ścisły związek z nowymi zjawiskami w dziedzinie: ekonomicznej (np. udział kobiet w pracy zawodowej); demograficznej (rozłam pokoleń); medycyny i higieny (m.in. w zakresie kontroli urodzeń) oraz kultury, w tym obyczajowości, laicyzacji życia, pojawienia się nowych wartości i zmian w układzie stosunków rodzinnych.
Anna Kwak uważa, że zmiany które mają obecnie miejsce w życiu rodziny występowały w niej również wcześniej ale teraz dotyczą głównie ich rozmiaru, zasięgu, intensywności i ocen społecznych. Współczesne przemiany są głębsze ponieważ zmieniły się dla nich społeczne realia. Najmniej zaawansowane w przemiany te są kraje katolickie (o silnym wpływie religii katolickiej), natomiast największe zmiany obserwuje się w krajach o liberalnej religii protestanckiej (aprobujących wszelkie zmiany w zakresie obyczajowości). Należy pamiętać, że różnice dotyczące stopnia zaawansowania zmian w życiu rodziny zależą głównie od poziomu ekonomicznego kraju oraz tradycji kulturowych.
Samo pojęcie rod
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 102,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!