ikona pliku doc

Rodzina w aspekcie jej degradacji notatki

Rodzina jest podstawową grupą i instytucją we wszystkich społeczeństwach, dlatego problematyka rodziny jest wciąż podejmowana na nowo, jest aktualna pomimo upływającego czasu. Rodzina jest podstawowym, naturalnym środowiskiem narodzin, rozwoju i wychowania każdego człowieka, jej brak w przypadku sieroctwa jest obciążeniem na całe życie. Oparta na więzach biologii i emocji podlega przemianom w zakresie swojej struktury, modelu wewnątrzrodzinnego i realizowanych funkcji. Przemiany te dokonują się w określonym układzie społecznoekonomicznym i kulturowym, zarówno pod wpływem czynników globalnych jak i makro i mikrostrukturalnych, makroekonomicznych, ogólnospołecznych.


  80 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 80
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 83,50 kB.


Rodzina w aspekcie jej degradacji
Rodzina jest podstawową grupą i instytucją we wszystkich społeczeństwach, dlatego problematyka rodziny jest wciąż podejmowana na nowo, jest aktualna pomimo upływającego czasu. Rodzina jest podstawowym, naturalnym środowiskiem narodzin, rozwoju i wychowania każdego człowieka, jej brak w przypadku sieroctwa jest obciążeniem na całe życie. Oparta na więzach biologii i emocji podlega przemianom w zakresie swojej struktury, modelu wewnątrzrodzinnego i realizowanych funkcji. Przemiany te dokonują się w określonym układzie społecznoekonomicznym i kulturowym, zarówno pod wpływem czynników globalnych jak i makro i mikrostrukturalnych, makroekonomicznych, ogólnospołecznych. We wszystkich okresach los wielu rodzin i dziecka był bardzo ciężki, dopiero zainteresowanie dzieckiem, jego potrzebami rozwojowymi, przyniósł przełom wieku XIX i XX, kiedy to Ellen Key ogłosiła stulecie dziecka, wcześniej nikt o jego los sierocy, pracę ponad siły, się nie upominał, a w każdym razie, jeżeli pojawiał się taki głos, nie był słyszany.
Rodzina — jak się to często określa — jest grupą podstawową, co oznacza, że stanowi środowisko socjalizacji, wychowania i kulturalizacji, tworząc grupę. W niej człowiek dojrzewa fizycznie i psychicznie, a więc także emocjonalnie i intelektualnie. Uczy się siebie, czyli kształtuje własną autokoncepcję, uczy się także otaczającego go świata; nazywa go, klasyfikuje i ocenia. Używając metafory, możemy powiedzieć, że osoba uczy się „oczyma rodziny” patrzeć na siebie i otaczający ją świat, uznawać go za własny lub obcy, przyjazny lub wrogi, sakralny lub świecki. Osobowość rodziców, ich ideały, postawy życiowe — wszystko, co kochają, ich zaangażowanie się w określony rodzaj życia — są dla dziecka filtrem, przez który przechodzą jego myśli, ideały, zachowania i działania. Reprezentowane przez rodziców systemy wartości stanowi
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 83,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!