ikona pliku doc

Rodzina i jej zagrożenia notatki

Rodzina i jej zagrożenia


ocena: 4.0, 3
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 126,50 kB.


Rodzina- grupa bezpośrednio spokrewnionych ze sobą osób, w której dorośli członkowie biorą odpowiedzialność za dzieci.
Więzy rodzinne- związki ustanowione między jednostkami poprzez małżeństwo luc pokrewieństwo (matki, ojcowie, rodzeństwo, potomstwo)
Rodzina:
      Środowisko stanowiące prywatną i wspólną własność
      Wspólnota osób podporządkowana zasadzie maksymalizacji dobra wspólnego
Małżeństwo- uznany i aprobowany społecznie związek seksualny obojga dorosłych.
Rodzina nuklearna- dwoje dorosłych wraz z dziećmi własnymi lub adoptowanymi, tworzący wspólne gospodarstwo domowe (koniec XIX w)
Małżeństwo jest początkiem zawiązku większej ilości osób ze sobą (wiązanie się z rodzicami, rodzeństwem i krewnymi współmałżonka). W społeczeństwie postindustrialnym rodzina nuklearna jest częścią większej całości.
Rodzina poszerzona- małżeństwo z dziećmi i bliscy krewni, którzy stanowią jedno gospodarstwo domowe lub pozostają ze sobą w bliskich stosunkach.
Monogamia- w kulturze zachodniej prawo zabrania wielożeństwa 1949 – 80% społeczeństw nie zabrania się wielożeństwa.
Poligamia- prawo pozwalające na to aby mężczyzna miał więcej niż 1 żonę
Poliandria- kobieta może mieć więcej niż 1 męża
Teoretyczne perspektywy analizy rodzin:
      Funkcjonalizm- rodzina nuklearna mam do odegrania określone funkcje. Współczesna rodzina ma za zadanie reprodukcję, wychowanie i socjalizację dzieci.
      Socjalizacja pierwotna- proces poznawania przez dzieci norm kulturowych społeczeństwa we wczesnym dzieciństwie.
      Socjalizacja osobowości- emocjonalne wsparcie jakiego rodzina udziela swym dorosłym członkom rodziny.
Współczesne rodziny są różnorodne (pełne, niepełne, nuklearne, mieszane, wielopokoleniowe itd. ). Funkcjonalizm rozumie społeczeństwo jako zespół określonych instytucji, które mają do spełnienia określone funkcje a celem nadrzędnym jest zapewnienie ciągłości i ładu
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 126,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!