ikona pliku

Rodzina a państwo notatki

OKREŚLENIE RODZINY Różne definicje co innego akcentują, aspekty biologiczne, prawne, kulturowe, wszystkie jednak podkreślają ogromne znaczenie rodziny dla jednostki i życia społecznego. DEFINICJA RODZINY Rodzina jest jednocześnie małą grupą o charakterze wspólnotowym i instytucją społeczną. Wspólnotowy charakter rodziny wyraża się w tym, że jest „wspólnotą miłości i solidarności”…. Z kolei instytucjonalny charakter rodziny zawiera się w tym, że zbudowana jest na małżeństwie, jest jednostką prawną, gospodarczą i społeczną. Ma określone zadania do wypełnienia; jest postrzegana i traktowana jak instytucja. Wszystkie wymieniane funkcje rodziny można sprowadzić do jednej, a mianowicie do rodzenia człowieka w sensie biologicznym i duchowym, w jego jednostkowym i społecznym wymiarze życia. DEFINICJA RODZINY: RODZINA JEST WSPÓLNOTĄ OSÓB I INSTYTUCJĄ SPOŁECZNĄ OPARTĄ NA MIŁOŚCI I WOLNYM WYBORZE KOBIETY I MĘŻCZYZNY POŁĄCZONYCH MAŁŻEŃSTWEM, KTÓRZY ODPOWIADAJĄC WZAJEMNIE ZA SIEBIE, RODZĄ I WYCHOWUJĄ NASTĘPNE POKOLENIE W TAKI SPOSÓB, ABY ONO TAKŻE RODZIŁO I WYCHOWYWAŁO NOWE POKOLENIE. Znaczenie to opiera się chociażby na: A. Rodzina jest miejscem biologicznych narodzin człowieka. B. Rodzina jest podstawowym środowiskiem biologicznego i duchowego rozwoju człowieka – miłość. C. Rodzina jest środowiskiem realizacji społecznej natury człowieka. D. Rodzina bazując na związku małżeńskim dwóch osób dorosłych odmiennej płci jest najbardziej naturalnym środowiskiem zaspokojenia popędu seksualnego.


ocena: 4.0, 0

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!