ikona pliku doc

Rewolucja angielska notatki

Dokładny opis rewolucji angielskiej.


  275 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 275
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 69,50 kB.


Rewolucja angielska.
1. Przyczyny:
      gospodarcze, polegające na konflikcie między kapitalistami a feudałami.
      polityczne, dotyczące nieudolnych rządów Stuartów i ich konfliktu z parlamentem.
      chęć wprowadzenia absolutyzmu przez Karola I Stuarta (1625 - 49) w Anglii poprzez uchwalanie podatków przez króla bez zgody parlamentu i umacnianie roli Kościoła Anglikańskiego, który miał być podporą absolutyzmu i stosował represje wobec purytanów. Karolowi I Stuartowi pomagali lord Stafford i prymas W. Laud.
2. Charakterystyka króla z dynastii Stuartów oraz parlamentu.
Lp.
Stuartowie
Parlament
sojusznicy
północno-zachodnia Anglia, Irlandia.
południowo-wschodnia i wschodnia Anglia, Szkocja.
polityka
Stuartowie oparli się na starej szlachcie tzw. nobility. Stuartowie chcieli wprowadzać podatki bez zgody parlamentu.
Stuartowie nie współpracowali z parlamentem, dlatego popadli z nim w konflikt.
Stuartowie dążyli do wprowadzenia absolutyzmu w Anglii.

Prowadzenie polityki zagranicznej : wypowiadanie wojny, zawieranie pokoju.
Zwoływanie i rozwiązywanie parlamentu, głowa Kościoła anglikańskiego, obsadzanie urzędów świeckich i duchownych, wydawanie monopoli handlowych, miał prawo bicia i wymiany monety oraz czerpania z tego dochodów.
Parlament składał się z Izby Lordów i Izby Gmin. Izba Lordów popierała króla, a Izba Gmin była jego przeciwnikiem.
Głównym zadaniem
parlamentu było uchwalanie podatków. Stuartowie prowadzili liczne wojny,które nie przynosiły krajowi korzyści tylko straty. Stuartowie
potrzebowali parlamentu do uchwalenia podatków na wojnę.
Główne siły rewolucjonistów to nowa szlachta, czyli gentry, średnia burżuazja handlowo - przemysłowa, yeomeni ( chłopi). Parlament dążył do obalenia Stuartów.
kompetencje
Władza ustawodawcza, ustala następstwo tronu, uchwala podatki.
religia
Kościół anglikański był podporządkowany państwu i reprezentował jego interesy. Kośció
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 69,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!