ikona pliku rtf

reumatoidalne zapalenie stawów notatki

IIrok


  855 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 855
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 110,46 kB.


Maria Szczygielska-Majewska
STANDARD PIELĘGNOWANIA W REHABILITACJI OSÓB Z REUMATOIDALNYM ZAPALENIEM STAWÓW‭ (‬R.Z.S.‭)
WSTĘP
Choroby reumatyczne w szczególności reumatoidalne ze względu na częstość występowania oraz następstwa wynikające z zaburzeń funkcji wielu narządów i układów są jednym z głównych problemów zdrowotnych współczesnego społeczeństwa‭ [‬1,‭ ‬10‭]‬.
Specyfika pielęgnowania i usprawniania osób z chorobami reumatoidalnymi wynika:
z postępującego procesu chorobowego,
lokalizacji zmian w wielu narządach i układach,
bólu,
trudności akceptacji własnego kalectwa,
trudności integracji społecznej.
Postępujący proces choroby o różnym przebiegu i nasileniu prowadzi do stale narastającego kalectwa.‭ ‬Istotą pielęgnowania i usprawniania osób z chorobami reumatoidalnymi jest ustalenie perspektywicznego programu zmierzającego do przywrócenia równowagi między sprawnością fizyczną a potrzebami.‭ ‬Program usprawniania należy modyfikować po każdym rzucie choroby,‭ ‬który w ewidentny sposób ogranicza sprawność chorego.‭ ‬Lokalizacja zmian w wielu narządach i układach ogranicza możliwości kompensacji wewnętrznej,‭ ‬co w istotny sposób wpływa na poszukiwanie sposobów kompensacji zewnętrznej.
W chorobach reumatoidalnych ból stale towarzyszy chorym zmniejszając ich aktywność.‭ ‬Od postawy chorego wobec stałego bólu zależy wynik rehabilitacji.
Akceptacja następstw choroby jest trudna,‭ ‬uwarunkowana wieloma czynnikami psychologicznymi i fizycznymi.‭ ‬Podstawowym działaniem jest nauczenie poszkodowanego‭ "‬życia z chorobą‭"‬,‭ ‬co można osiągnąć przez popularyzację wiedzy na temat choroby i radzenia sobie w życiu codziennym.
Ból i postępujący proces choroby negatywnie wpływają na kontakty społeczne,‭ ‬pogłębiają bariery psychologiczne.‭ ‬W rehabilitacji osób chorych bierze udział zespół składający się z
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 110,46 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!