ikona pliku rtf

RETORYKA ERYSTYKA notatki

notatki z wykładów - Erystyka, retoryka, specjalność dziennikarska


  235 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 235
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 500.76 kB.


RETORYKA i ERYSTYKA
 
      q       Retoryka nie jest teorią gwarantującą sukces, jak nauki ścisłe, a jest pewną umiejętnością dostrzegania w rzeczach tego, co w odniesieniu do tych rzeczy jest przekonujące; jest to nauka o środkach przekonywania.
      q       Arystoteles: retoryka to umiejętność metodycznego odkrywania tego, co w odniesieniu do każdego przedmiotu może być przekonujące.
      q       Perelman: retoryka to dyscyplina polegająca na analizie technik dyskursywnych, które mają na celu wywołanie lub wzmocnienie poparcia dla twierdzeń przedkładanych do akceptacji.
      q       Retoryka przekonuje za pomocą dyskursu, środków werbalnych:
      Gdy przystawimy komuś do głowy pistolet, to jest to działanie nieretoryczne, ale gdy go postraszymy, że go postraszymy, to jest to retoryka.
      q       Retoryka a logika:
      Wywód logiczny:
      Cel: udowodnienie.
      Prawda jest dwuwartościowa: 0 lub 1.
      Prawda jest obiektywna / intersubiektywna.
      Istnieje obowiązek przyjęcia poprawnego wywodu.
      Są tu pewne reguły budowania dowodu.
      Odbiorca jest niekonkretny; cechy odbiorcy nie przekładają się na wywód.
      Nadawca jest nieważny.
      Aksjomaty stanowią fundament, na którym buduje się wywód.
      Zły wybór aksjomatu oznacza nieprawdziwość całego wywodu.
      Język:
      Precyzyjny.
      Jednoznaczny.
      Sformalizowany
      Wywód retoryczny:
      Cel: przekonanie.
      Prawda nie istnieje, zamiast niej są wartości.
      Wartości są pluralistyczne –jedna wartość nie wyklucza innych.
      Wartości są subiektywne.
      Nie ma obowiązku, gwarancji przyjęcia wywodu –skuteczność jego zależy tylko od tego, czy odbiorca ten wywód przyjmie.
      Kryterium oceny nie jest poprawność wywodu, a jego skuteczność.
      Brak reguł, które, jak w logice, zapewniają skuteczność.
      Są reguły, które zwiększają prawdopodobieństwo skuteczności.
      Nie ma ogólnie dobrego wywodu, jest tylko dobry wywód do konkretnej publiczności.
      Im większe dopasowanie wywodu do c
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 500.76 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!