ikona pliku docx

resocjalizacja teorie przyczyn i skutków przestępczosci notatki

wykłady z \"teorii przyczyn i skutków przestępczości\"


  705 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 705
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 37,65 kB.


                                         

WYKŁAD 7.10.2010

Teorie kryminologiczne:

-etiologiczne( przyczyny przestępczości)

- dotyczące skutków przestępstwa

Teoria związku płci i wieku z przestępstwem:

-TEORIE BIOSPYCHOLOGICZNE

kładące nacisk na cechy somatyczne

 1.  teorie antropologiczne:

Cesar Lambroso, twórca kryminologii XVIII i XIXw. autor człowiek zbrodniarz badał więźniów aby wskazać określone cechy wyglądu człowieka które sugerują popełnienie przestępstwa. Jego teorie nie są aktualne.

 1.  teorie genetyczne:

zajmowały sie poszukiwaniem genu zbrodni i dziedziczeniem przestępczości  nie odnalezione ów genu ale stwierdzona ze mężczyzna posiadający dodatkowy chromosom płciowy jest zdolny do przestępstwa tez nie aktualne

 1.  teorie zaburzonego funkcjonowania CUN:

te teorie są potwierdzone, spora cześć  przestępstw ma problemy z CUN,  szczególnie z płatami skroniowymi i czołowymi mózgu, wyjściem była mabotomia ale wycofano ja bo zbyt zmieniała osobowość

 1.  teorie neuroprzykaźników:

są dowody ze przestępcy posiadają mniej serotoniny(odpowiedzialnej za dobry nastrój) niż inni, ale nie wiadomo czy to przyczyna czy skutek

 1.  teorie hormonalne:

modne w latach 20 Xx wieku, hormony wpływają na nasze zachowanie

 1.  Kładące nacisk na cechy psychiczne:
 2.  teoria ilorazu inteligencji:

nie ma bezpośredniego związku miedzy obniżonym IQ a przestępstwem(nie wlicza sie osób z niepl intel ponieważ nie są świadomi swoich czynów) niep int stopnia lekkiego moze miec pośredni wpływ, bo środowisko może taka osobę łatwiej do czegoś namówić

 1.  teorie konstytucjonalno-typologiczne:

koncepcja Kretschella, Sheldon'a Hipokratesa min podział na sangwinik, choleryk, melancholik, flegmatyk, ci dawaj pierwsi będą bardziej zdolni do przestępstwa przez swoja wybuchowośc

 1.  teorie psychopatii:

podział na przestępcę psychopatę o obniżonym poziomie leku i neurotyka, bliskoznaczne charakteropatii i socjopatii

 1.  teorie temperamentu:

temperamentu nie można zmienić ale można kontrolować

-TEORIE PSYCHOLOGICZNE

 1.  <teorie kryminogenezy jednostkowej tzw>psychoanalityczne
 2.  teorie związane z wybranymi aspektami osobowości

-TEORIE SOCJOLOGICZNE

 1.  teorie pytające o genezę przestępczości
 2.  teorie ekologiczne
 3.  teorie strukturalne
 4.  teorie kulturowe
 5.  teorie podkultur
 6.  teorie pytające o powstrzymaniu się ludzi od przestępczości
 7.  teorie kontroli społecznej
 8.  teorie pytające o utrwalenie się bądź utrzymywanie się przestępczości.

-TEORIE INTEGRACYJNE

 1.  teoria sytuacji kryminogennej
 2.  teoria dojrzewania przestępczego
 3.  teoria zachowania przestępczego Leblanca
 4.   teoria konfliktu

ZWIĄZEK WIEKU Z PFRZESTEPCZOSCIA:

 1.  Ma charakter biologiczny, psychiczny i socjologiczny
 2.  Przestępczość jest młoda do ok. 30 rz dlatego najwięcej teorii dotyczy nieletnich
 3.  Okres przełomowy zwykle ok. 14 rz wtedy pierwsze przestępstwo co nie znaczy ze dotąd dziecko nie łamało norm.

ZWIĄZEK PŁCI Z PRZESTEPCZOSCIA:

 1.  Wg statystyk mężczyźni 90% a kobiety 10%
 2.  Mężczyźni różnią się od kobiet zdolnościami przystosowawczymi
 3.  Młodzi chłopcy częściej Nałęża do złych grup rówieśniczych
 4.  Mężczyźni maja mniejsza zdolność przewidywania skutków swoich zachowań i są  bardzo odporni na kare.

WYKŁADY 21.10.2009----------------------------

WYKŁAD 4.11.2009

WIKTYMIZACJA-procesy wiktamizacyjne=procesy stawanie się ofiara

Tymi procesami zajmuje się wiktymologia

PODEJŚCIA TEORETYCZNE:

 1.  WIKTYMOLOGIA OGÓLNA-samodzielna dyscyplina naukowa, która zajmuje się wszystkimi  ofiarami nie zależnie od bodźca krzywdzącego ,przedmiotem badan są jednostki i zbiorowość ponieważ przedmiot zadań jest bardzo rozlegly. Podejście to jest często krytykowane ponieważ wrzuca się wszystko do jednego worka ofiary trzęsienia ziemi, ofiary wojen zarówno cywili jak i żołnierzy czy ofiary katastrof lotniczych. zajmuje się także rozprzestrzenianiem w odrąbie opinii publicznej i reakcji społecznej pojęcia sprawcy lub ofiary czyli stereotypami społ. i teoria kozła ofiarnego.
 2.  WKITYMOLOGIA OFIAR PRZESTĘPSTW I POGWAŁCEŃ PRAW CZŁOWIEKA-wg tej koncepcji źródłem pokrzywdzenia może być tylko działanie czlowieka. Uwzględnia się w niej także b. wyraźnie ofiary naduzywania władzy. Jest nauka o cierpiącym człowieku  wg niej ofiarami są osoby ZPU czyli zagrożone, pokrzywdzone lub unicestwione na skutek działania lub zaniechania działan...
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 37,65 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!