ikona pliku doc

resocjalizacja tak-nie notatki

dobre


  711 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 711
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 160,50 kB.


Jarosław Rogowski Krzysztof Glanc Sławomir Lipiński Jarosław Kiernicki III rok POiR, Gr. IV METODY RESOCJALIZACJI PENITENCJARNEJ. CZY JEST MOŻLIWA? PRZEDMIOT: Profilaktyka zachowań patologicznych z elementami kryminologii. PROWADZĄCY: mgr Izabela Kumor SZCZECIN 2008 Resocjalizacja to zespół oddziaływań o charakterze pedagogiczno-psychologicznym nakierowanych na zmianę motywacji oraz tych zachowań, które na podstawie przyjmowanych w psychologii, pedagogice, kryminologii kryteriów określane są, jako przejawy nieprzystosowania społecznego, demoralizacji, przestępczości. Pytka L. ?Pedagogika resocjalizacyjna? WAPS W-wa 2005 Sama resocjalizacja może odbywać się na terenie więzienia, w zakładach poprawczych czy w kościele, lecz także w szkole, rodzinie czy w zakładzie pracy. Państwa o wysokiej kulturze prawnej nadają karze pozbawienia wolności, poza funkcją izolacyjną, także funkcję poprawczą, zwaną resocjalizacyjną. Z pierwszą z nich wiąże się surowość, dotkliwość kary a z drugą natomiast znaczny humanitaryzm w traktowaniu więźniów, który ma cel korekcyjny. Według Henryka Machela cały proces korzystnych zmian w osobowości odbywających karę pozbawienia wolności przestępców pod wpływem intencjonalnego oddziaływania penitencjarnego nazywamy resocjalizacją penitencjarną. Machel H. Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej. Wyd.UG, Gdańsk 1994 Jej zasadniczym celem jest zniechęcenie przestępcy do ponownego zachowania przestępczego po wyjściu na wolność(po odbyciu kary czy na zwolnieniu warunkowym). Resocjalizacja nie jest ponownym socjalizowaniem, jak wynika to
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 160,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!