ikona pliku doc

Resocjalizacja- na egzamin notatki

Ściąga na resocjalizację


  295 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 295
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 64,00 kB.


Resocjalizacja- to odmiana procesu wychowawczego, który z jednostki wadliwie przystosowanej do wymogów życia w społ czyni ją uspołecznioną, samodzielną i twórczą czyli powtórnie przystosowaną. Przez proces resocjalizacji rozumiemy oddziaływanie wychowawcze na osoby źle przystosowane do środowiska społ w celu umożliwienia im powrotu do normalnego życia i pracy zawodowej. Resocjalizacja jest to proces wtórnej resocjalizacji ponownego nabywania umiejętności, pełnienia ról społ, ogół zabiegów terapeutycznych i pedagogicznych zmierzający do przywrócenia jednostkom społ niedostosowanym prawidłowego kontaktu ze społecznością. Resocjalizacja polega na przyswojeniu jednostce społ akceptowanych sposobów realizacji własnych potrzeb, ukształtowaniu w niej zdolności i gotowości do pełnienia zgodnie ze społecznością oczekiwanymi właściwych ról społ. Resocjalizacja obejmuje osoby, bądź w stadium wykolejenia bądź po odbiciu karnym. Podstawowym zadaniem re3socjalizacji jest doprowadzenie dziecka niedostosowanego społ do takich form zachowania się, które są zgodne z obowiązującymi normami społ.
Resocjalizacja – zajmuje się eliminowaniem względnie trwałych ustosunkowań wychowanka, stwarzających trudności wychowawcze, wpływając tym samym na kształtowanie nowych składników osobowości jakimi są postawy. Wg L. Pytki resocjalizacja to zespół zabiegów pedagogiki mających na celu doprowadzenie do stanu poprawnego przystosowania poczucia jednostki. Ukształtowania takich cech, jej zachowań , osobowości, które będą jej gwarantować optymalne uspołecznienie i twórcze funkcje w społeczeństwie, którego normy i wartości będzie respektować.
Zajmuje się jednostką wykolejoną w taki sposób, aby zmodyfikować jej zachowania i cechy osobowości przyjmowane za patologiczne, szkodliwe czy wadliwe na takie, które pozwalają jej żyć zgodnie z normami.
Resocjalizacja jest zespołem opiekunów, wychowawców i
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 64,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!