ikona pliku doc

Resocjalizacja notatki

Dość obszerne wykłady z podstaw resocjalizacji


  208 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 208
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 229,50 kB.


Wykład 1
Pedagogika resocjalizacyjna – dyscyplina teoretyczna i praktyczna zajmująca się wychowaniem osób z zaburzeniami w procesie socjalizacji, czyli tą kategorią osób, które z różnych przyczyn wykazują objawy demoralizacji, nieprzystosowania, paraprzestępczości i przestępczości.
Wychowanie – proces celowego i świadomego kształtowania ludzkich zachowań, postaw, ról społecznych i osobowości zgodnie z wcześniej przyjętym ideałem pedagogicznym. Wychowanie nie jest rozdzielne z socjalizacją.
Socjalizacja – całokształt wpływów wywieranych na jednostkę przez środowisko społeczno-kulturowe, w którym ona żyje i rozwija się. Jest to proces spontaniczny i mało kontrolowany.
Resocjalizacja jako proces przywracania do społeczeństwa powinna opierać się na mechanizmach socjalizacji pierwotnej, czyli na bliskim kontakcie emocjonalnym podopiecznego i wychowawcy, który powinien stanowić autorytet wychowawczy.
Celem resocjalizacji jest wymazanie ze świadomości jednostki dotychczasowych treści i wprowadzenie nowych, czyli całkowita przemiana dotychczasowego obrazu siebie i świata, przebudowa osobowości i zmiana tożsamości.
Pedagogika resocjalizacyjna zajmuje się osobami, wobec których zarówno proces socjalizacji, jak i wychowanie nie powiodło się, dlatego jednostka nieprzystosowana społecznie postrzegana jest jako odchylająca się od normy, a jej odchylenie jest szkodliwe dla niej samej i dla społeczeństwa.
Zespół zabiegów resocjalizacyjnych ma na celu:
      Doprowadzenie do stanu poprawnego przystosowania jednostki
      Ukształtowanie takich cech zachowania i osobowości, które będą jej gwarantowały twórcze funkcjonowanie.
      Doprowadzenie do respektowania przez jednostkę norm i wartości w wyniku procesu internalizacji psychologiczno-społecznej.
Działy pedagogiki resocjalizacyjnej:
      Aspekt teoretyczny – teoria wychowania.
Jest to dyscyplina, która wypracowała w przebiegu rozwoju historycznego szereg t
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 229,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!