ikona pliku doc

resocjalizacja notatki

resocjalizacja


  107 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 107
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 55,00 kB.


Przełom lat 80-tych i 90-tych XX w to początek transformacji społeczno-politycznej i gospodarczej w Polsce. To też okres dysfunkcjonalności zakładów poprawczych przejawiających się licznymi buntami, demolowaniem, agresją. Obniżeniu uległ też wiek osób popełniających przestępstwa zarówno indywidualne jak i zbiorowe o charakterze gangstersko-mafijnym. Ze względu na te zjawiska Ministerstwo Sprawiedliwości powołało komisję do opracowania systemu resocjalizacji nieletnich pod przewodnictwem prof. Pytki. Owocem pracy komisji był wydany w listopadzie 1991 r. raport pt. „ Kierunki reformy systemu resocjalizacji w Polsce”. W raporcie zaproponowano cztery warianty:
      wyeliminowanie zakładów poprawczych z sieci placówek wychowania resocjalizacyjnego jako instytucji nieefektywnej
      proponowano przekształcenie zakładów poprawczych w młodzieżowe ośrodki wychowawcze o bogatym profilu i zróżnicowaniu funkcji i zadań. Proponowano, aby oddać zakłady dla nieletnich w gestie resortu oświaty, który odpowiedzialny jest za socjalizację i edukację młodzieży; proponowano też , aby ujednolicić wiek opuszczenia placówek przez nieletnich
      uwzględniono daleko idące zmiany w sieci polskich placówek opiekuńczych, wychowawczych resocjalizacyjnych a istotą zmian miało być:
- zwiększenie ilości oddziaływań pedagogicznych, psychoterapeutycznych, socjoterapeutycznych, konsultacyjnych i doradczych
- wyłączenie niektórych placówek z sektora państwowego po stworzeniu sieci placówek w sektorze prywatnym
      W czwartym wariancie proponowano raczej reformowanie niż dokonywanie radykalnych zmian.
Sugestie komisji szły w kierunku nowelizacji ustawy o postępowaniu w sprawie nieletnich, wyklarowanie zasad i reguł postępowania z nieletnimi, kształtowania umiejętności metodyczno-organizacyjnych.
Komisja zamieściła w raporcie także projekt młodzieżowego ośrodka adaptacji społecznej dla nieletnich. Określiła reguły organi
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 55,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!