ikona pliku doc

resocjalizacja notatki


  161 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 161
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 51.50 kB.


Zakłady poprawcze w Polsce – historia i aktualne funkcjonowanie
Pierwszy raz w Polsce, metoda wychowania poprawczego została zastosowana w założonym w 1629 r. w Warszawie - przytułku dla sierot, który był prowadzony przez Bractwo Niemieckie, natomiast pierwszy dom poprawczy został założony w 1736 r. przez biskupa Rostkowskiego (również w Warszawie), a do jego podstawowych celów należało poskramianie i poprawa swoich wychowanków, których stanowić mieli źli i swawoli ludzie. Tak założone cele miały być osiągane na drodze przygotowywania ich do zawodu oraz systematycznego i obowiązkowego wykonywania zadanej pracy, podczas pobytu w zakładzie. Wychowankowie zakładu poprawczego musieli również odbywać praktyki religijne pod nadzorem duchownego.
W 1862 r. utworzono zakład w Mokotowie, w którym osadzani mieli być chłopcy wieku od 6 do 16 lat, na podstawie:
      sądowej lub policyjnej kary
      złych skłonności w postępowaniu
      bezskutecznych starań ze strony rodziców lub innych opiekunów
      brak opieki rodzicielskiej
Do podstawowych celów zakładu zaliczono skłonienie wychowanka do określonej poprawy oraz ukształtowanie w nim postawy uczciwości, nauczenie pisania i czytania oraz wykonywania pracy. Wychowawcy przestrzegali zasad dobrego traktowania swoich podopiecznych oraz starali się wzbudzać w nich pozytywne zainteresowania. W zakładzie panował surowy rygor oraz przestrzegano zasady izolacji, według której wychowankowie nie byli odwiedzani przez rodziców i jakichkolwiek krewnych przez cały okres pobytu. Chłopcy w ciągu dnia przebywali razem, natomiast noce spędzali w osobnych celach; ich nazwiska były ukrywane, a rozpoznawani byli po nadanych im numerkach (co miało ich ustrzec ewentualnym ostracyzmem na wolności).
W 1871 r. zostało założone Towarzystwo Osad Rolnych i Przytułków Rzemieślniczych, które przyjęło zasadę, iż pierwsze osady i przytułki miały być przeznaczone tylko dla chłopców. Organiza
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 51.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!