ikona pliku doc

RESOCJALIZACJA notatki

resocjalizacja


  284 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 284
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 23,50 kB.


RESOCJALIZACJA OSÓB DOROSŁYCH Resocjalizacja człowieka dorosłego polega na korekcie struktury osobowościowej już względnie gotowej i względnie trwałej. Osoby dorosłe są zwykle bardziej racjonalne i charakteryzują się większą niż młodzież kontrolą intelektualną swoich zachowań stąd łatwiej przystosowują się do wymagań. Resocjalizacja w więzieniu nazywa się resocjalizacją penitencjarną. Chodzi w niej nie tylko o przekazanie pewnej wiedzy i zalecanie nowych stylów zachowania, ale o zmianę nawyków charakterologicznych, a zwłaszcza wyeliminowanie niekorzystnych, aspołecznych i antyspołecznych postaw warunkujących aspołeczne i antyspołeczne zachowania człowieka. Resocjalizacja jest procesem trudnym dlatego, że dotyczy przestępców, a zatem osób zwykle bardzo zdemoralizowanych i najczęściej wykolejonych przestępczo, a po drugie odbywa się w więzieniu, a więc w warunkach izolacji społecznej. W celu resocjalizacji można wyodrębnić dwa cele różniące się stopniem efektywności są to: CEL MINIMUM ? który można określić jako taki stan osobowości więźnia, który umożliwi jemu funkcjonowanie w społeczeństwie w sposób nie naruszający norm prawnych. CEL MAKSIMUM ? można określić jako taki stan osobowości więźnia, który umożliwi mu funkcjonowanie w społeczeństwie nie tylko w sposób nie naruszający norm prawnych, ale także w sposób respektujący wiele istotnych i ważnych dla życia społecznego norm moralnych. METODY WYCHOWANIA RESOCJALIZUJĄCEGO Metody to sposoby realizacji określonych zadań, wykorzystujące prawidłowości zachowania się człowieka w sytuacjach społecznych. ANTROPOTECHNIKA ? głównym środkiem oddziaływań jest osoba wychowawcy, która stosuje metodę wpływu osobistego. Nawiązuje więź osobową z jednostką, grupą lub środowiskiem SOCJOTECHNIKA - podstawowym środkiem oddziaływań jest grupa wychowawcza, stosuje metodę wpływu grupowego ? grupa
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 23,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!