ikona pliku pdf

resocjalizacja notatki

Czy resocjalizacja ma sens


  65 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 65
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 55,10 kB.


Czy resocjalizacja ma sens?
Resocjalizacja jest procesem bardzo ważnym w społeczeństwie, ponieważ nie tylko pozwala na utrzymanie równowagi pomiędzy osobami niedostosowanymi a dostosowanymi społecznie. Stanowi pewną nadzieje, że system wymiaru sprawiedliwości nie będzie tylko surowym narzędziem wymierzonym w społecznie nieprzystosowane osoby, ale także będzie budować w tych osobach odpowiednie wartości i normy. Jednakże czy owy proces jest skuteczny i daje pozytywne rezultaty? W tym celu postanowiłam przeanalizować cele, zadania oraz granice jakie niesie ze sobą proces resocjalizacji. Podstawowym zadaniem resocjalizacji jest doprowadzenie osoby społecznie niedostosowanej do takich form zachowania się, które są zgodne z obowiązującymi normami społecznymi. Działalność resocjalizacyjna nie ma na celu powrotu do poprzedniego stanu zdrowia psychicznego i społeczno-moralnego, ponieważ osobowość człowieka ulega ciągłemu rozwojowi i stale się zmienia. Wymarzonym efektem końcowym jest uzyskanie pełnego przystosowania się osoby do społeczeństwa. W resocjalizacji wynik zależny jest od trzech zasadniczych czynników tj. od stanu psychicznego osoby niedostosowanej, od przebiegu procesu terapeutycznego i skuteczności stosowanych środków oraz od podmiotu resocjalizacji. Całkowitą poprawę można osiągnąć tylko wtedy, gdy desocjalizacja nie była procesem długotrwałym oraz nie spowodowała głębokich zmian charakterologicznych. Jeżeli u pacjenta, u którego zaburzenia w zachowaniu ujawniły się już wcześniej, i gdy osiągnie się nawet najlepsze wyniki, wyrażające się w poprawnych kontaktach społecznych, to nie można orzec, że uzyskana poprawa oznacza całkowite wyleczenie. Zaniedbania wychowawcze, braki materialne, niezaspokojone potrzeby emocjonalne w ciągu długich lat rozwoju powodują określone stereotypy zachowania, postawy motywacyjne, których nie można całkowicie zmienić przez nowy wpływ wychowawczy. R
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 55,10 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!