ikona pliku doc

renesans, główne idee notatki

Główne idee renesansu i ich wpływ na kształtowanie się nowych modeli państw i nowych wzorców osobowych.


  354 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 354
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 39.50 kB.


Główne idee renesansu i ich wpływ na kształtowanie się nowych modeli państw i nowych wzorców osobowych. Renesans, czyli odrodzenie, obejmuje okres od XIV do XVI wieku, zaś swym zasięgiem objął praktycznie wszystkie państwa Europy Zachodniej, a dokładniej - wszystkie, w których obowiązywała religia rzymskokatolicka, a więc także Polskę. Tendencje humanistyczne: Jedną z głównych cech renesansu jest antropocentryzm, czyli zainteresowanie się człowiekiem i jego problemami. Słynne słowa Terencjusza ?Homo sum et nihil humani a me aliene puto?, choć wypowiada je jeden z bohaterów jego komedii przyłapany na podglądaniu kobiety przez dziurkę od klucza, zinterpretowane przez potomnych jako wielka mądrość filozoficzna, stały się niemalże symbolem ideologii humanizmu. Zainteresowanie istotą człowieczeństwa pociągało za sobą także zainteresowanie ciałem ludzkim, co w średniowieczu często było interpretowane jako grzech. Niektórzy uczeni potajemnie przeprowadzali pierwsze sekcje zwłok; postępował tak m.in. Leonardo da Vinci, by móc wiernie oddawać w swoich dziełach napięcie mięśni podczas wysiłku. Powrócono także do malowania i rzeźbienia nagich postaci (także biblijnych), czego przykładem może być choćby Kaplica Sykstyńska. Zakończono także ostatecznie średniowieczną ?modę? na umartwianie ciała poprzez dobrowolne poddawanie się najprzeróżniejszym torturom- od biczowania, po przesiadywanie na słupie i zawiązywanie sobie pęków na stopach. Należy jednak pamiętać, że paradoksalnie, poziom higieny obniżył się w stosunku do wcześniejszych epok. Zainteresowanie człowiekiem znajdowało także krytyków, czego przykładem może być wypowiedź jednego z filozofów katolickich: ?Różnica pomiędzy średniowieczem a odrodzeniem nie polegała na dodawaniu, lecz na odejmowaniu. Odrodzenie to nie średniowiecze plus człowiek, lecz średniowiecze minus Bóg.? Indywiduali
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 39.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!