ikona pliku doc

Religie starożytnej Grecji - konspekt notatki

Konspekt lekcji


  260 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 260
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 32.50 kB.


Z wizytą u bogów na Olimpie
Scenariusz lekcji w kl. V szkoły podstawowej
Czas trwania zajęć: 2 x 45 min
uczeń pamięta:
- pojęcia: mit, mitologia, dionizje, tragedia, komedia
- głównych bogów greckich
rozumie:
- wyżej wymienione pojęcia
- czym różniły się wierzenia mieszkańców starożytnego Wschodu od religii Greków
potrafi:
- prawidłowo operować pojęciami
- opisać wygląd teatru greckiego
- zaprojektować maskę oraz wykonać ją z różnych gatunków papieru
- wyjaśnić jaką funkcję w teatrze greckim spełniały maski
- prawidłowo zagospodarować płaszczyznę kartki
METODA:
- rozmowa nauczająca, burza mózgów
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- podręcznik G. Wojciechowski, Człowiek i jego cywilizacja. Poznaję cię historio! Wyd. ARKA Poznań 2000
- Słownik pojęć historycznych
- "Mitologia" J.Parandowskiego
- zdjęcia teatru greckiego
- puzzle
- różne gatunki papieru
- klej, nożyczki, flamastry
PRZEBIEG LEKCJI:
1.Wprowadzenie do lekcji - przypomnienie wiadomości o wierzeniach mieszkańców starożytnego Wschodu.
2.Korzystając ze "Słownika pojęć historycznych" uczniowie wyjaśniają pojęcia:
mit, mitologia.
3.Poznanie głównych bogów olimpijskich, kim byli: Zeus, Hera, Posejdona, Atena, Apollo, Afrodyta, Dionizos....
4.Nauczyciel wyjaśnia kim był Dionizos, co to były Dionizje?
5."Burza mózgów"- uczniowie mają za zadanie ułożyć puzzle.
6.Omówienie odgadniętego obiektu - teatru greckiego.
7.Wyjaśnienie podstawowych terminów związanych z widowiskiem teatralnym oraz ich genezy np.
- scena - gr.skene
- chór -gr.choros
- muzyka - gr.monsike
- dramat - gr.drama
- scenografia - gr.skenografia(malarstwo sceniczne)
8.Nauczyciel po zapoznaniu z architekturą teatru zadaje uczniom pytanie:
Skąd czerpiemy wiedzę o bogach? (mity, rzeźby, malarstwo wazowe)
PRZERWA
9.Nauczyciel podaje temat pracy: uczniowie mają za zadanie wykonać maskę sceniczną.
10.Prezentacja przykładowych prac - masek, plansz ilustrujących ma
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 32.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!