ikona pliku docx

Rehabilitacja w reumatoidalnym zapaleniu stawow notatki

Referat mojego autorstwa na temat rehabilitacji w reumatoidalnym zapaleniu stawów


  1617 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1617
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 390,76 kB.


Akademia Medyczna

im. Piastów Śląskich

we Wrocławiu

Wydział Zdrowia Publicznego

Kierunek: Pielęgniarstwo

Rok studiów: II

Rok akademicki: 2007/2008

Rehabilitacja pacjenta z reumatoidalnym zapaleniem stawów

Choroby reumatyczne, a w szczególności reumatoidalne, są przyczyną dużych zmian patologicznych w obrębie układu ruchu.                                                                                                                   

Prowadzenie prawidłowe pacjenta z chorobami reumatycznymi polega nie tylko na znajomości kliniki chorób reumatoidalnych, ale również na znajomości zjawisk zachodzących w układzie ruchu w warunkach fizjologicznych i patologicznych. Doskonała znajomość leczenia podstawowego jest wystarczająca tylko do leczenia choroby, a nie wyleczenia chorego.

W chorobach reumatoidalnych dysfunkcja narządu ruchu stopniowo narasta,

a tym samym warunkuje ścisłe powiązanie możliwości pracy ze stałym leczeniem usprawniającym i adaptacją człowieka kalekiego do życia w społeczeństwie.

Reumatoidalne zapalenie stawów  (łac. Polyarthritis rheumatoidea; RA), to często spotykane przewlekłe zapalenie wielostawowe, które zalicza się do rozsianych, wielonarządowych chorób tkanki łącznej. Główne cechy rozpoznawcze RA to dodatni wynik próby na obecność czynnika reumatoidalnego w obrębie immunoglobulin M (IgM), obustronne i zwykłe symetryczne zmiany stawowe, nadżerki wykrywane radiologicznie oraz uporczywe zapalenie błony maziowej stawów.

Częstość występowania RA w całej populacji wynosi około 1% i narasta wraz z wiekiem. Choroba występuje mniej więcej trzykrotnie częściej wśród kobiet niż wśród mężczyzn. Badania wskazują, że jednym z czynników wywołujących chorobę jest predyspozycja genetyczna, gdyż krewni pierwszego stopnia osób z serododatnią chorobą przebiegającą z uszkodzeniem stawów są 5-6 krotnie bardziej zagrożeni ciężką postacią RA. Wykazano też wyraźny związek pomiędzy obecnością genowego kompleksu głównej zgodności tkankowej, HLA-DR4, a szczególną skłonnością osób rasy białej i Japończyków do RA w jego postaci klasycznej lub w pewnych szczególnych odmianach.

Do chorób reumatoidalnych, prowadzących do dużych zmian w obrębie narządu ruchu,

zalicza się:

-  reumatoidalne zapalenie stawów (rzs.),

-  łuszczycowe zapalenie stawów (łzs.),

-  zespół Reitera,

-  zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (zzsk.).

Obraz anatomopatologiczny

 

U większości chorych zaatakowane są liczne stawy. Występuje skłonność do obustronnego i symetrycznego rozmieszczenia zmian. Proces chorobowy może dotyczyć każdego stawu, najczęściej jednak zajęte są stawy międzypaliczkowe bliższe rąk, śródręczno-paliczkowe, nadgarstkowe, skokowe, kolanowe i część szyjna kręgosłupa.

We wczesnych okresach choroby stwierdza się przekrwienie, obrzęk oraz zapalenie błony maziowej i warstw podmaziówkowych stawu. Podobne zmiany powstają w pobliskich ścięgnach i pochewkach ścięgien. Błona maziowa grubieje i pokrywa się obfitą ziarniną. Ziarnina reumatoidalna wypełnia zachyłki stawu, nadpełza na chrząstkę stawową w postaci łuszczki, która niszczy chrząstkę, torebkę, więzadła kość. Staw ulega rozciągnięciu i pogrubieniu.

 1.  Na powierzchnie stawowe kości, pozbawione chrząstki, wrasta tkanka łączna i dochodzi do włóknistych zrostów śródstawowych, a nawet może powstać usztywnienie kostne stawu, często w wadliwym ustawieniu. Innym zejściem zniszczonego stawu w przebiegu choroby może być całkowity brak zawartości i jego patologiczne podwichnięcie.
 1.  Płyn stawowy w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów ma zabarwienie zielonożółte, a jego lepkość jest obniżona. Liczba leukocytów w płynie jest podwyższona od 5000 do 20 000 w 1 mm3. Zwiększone jest również stężenie białka, które może osiągać35 g/l.
 1.  Zaniki mięśniowe występują na skutek rozpadu włókien mięśniowych, jak również są wyrazem bezczynności wynikającej z upośledzenia sprawności kończyny.
 1.  Zmiany w ścięgnach i ich pochewkach prowadzą do powstania wysięku i gromadzenia się zmiany reumatoidalnej, która utrudnia przesuwanie się ścięgna. Często ziarnina przerasta włókna samego ścięgna, co w konsekwencji może prowadzić do jego zerwania. Powstające guzki reumatoidalne w obrębie ścięgien mogą powodować zakleszczenia.

W obrębie nadgarstka mogą powstawać objawy uciskowe typowe dla zespołu kanału nadgarstka.

 1.  Zmiany w kościach objawiają się uogólnionym zanikiem. W warstwie podchrzęstnej nasad stwierdza się ogniskowe ubytki. Zanik kości nasila się w czasie trwania choroby, jak również przy intensywnej terapii lekami steroidowymi. Postępująca osteoporoza kości jest często przyczyną patologicznych złamań.
 1.  Odosobnionymi zmianami są guzki podskórne, które występują w 20 30% przypadków. Guzki są naciekami komórek plazmatycznych i limfocytów z żółtoszarymi ogniskami martwicy w środku.
 1.  Charakterystyczną cechą reumatoidalnego zapalenia stawów jest jej skłonność do zaostrzeń i remisji. Remisje występują nieregularnie i mogą trwać miesiącami, a nawet latami.

Rys. Schemat przebiegu procesu zapalnego rzs: a znaczne pogrubienie błony maziowej i torebki stawowej miernego stopnia, wysięk śródstawowy; b znacznego stopnia przerost błony maziowej z dużym rozdęciem stawu spowodowanym ziarniną zapalną i wysiękiem; c zesztywnienie włókniste stawu; d zesztywnienie kostne stawu.

Rys. Podwichnięcie stawu spowodowane zniszczeniem więzadeł i torebki stawowej przez proces reumatoidalny; brak stabilizacji stawu.

Rozpoznawanie choroby

 

Do rozpoznania reumatoidalnego zapalenie stawów Amerykańskie Towarzystwo Reumatologiczne (ACR American College of Rheumatology, 1987) ustaliło kryteria diagnostyczne. W celu rozpoznania reumatoidalnego zapalenia stawów konieczne jest wykrycie 4 z 7 objawów, pod warunkiem że objawy 1 do 4 utrzymywały się w sposób ciągły przez co najmniej 6 tygodni.

 1.  Sztywność poranna stawów trwająca przynajmniej 1 godzinę.
 2.  Obrzęk trzech lub więcej stawów.
 3.  Zapalenie stawów ręki: nadgarstkowych, śródręczno-palcowych i międzypaliczkowych bliższych.
 4.  Symetryczny obrzęk stawów.
 5.  Obecność podskórnych guzków reumatoidalnych na wystających powierzchniach kostnych lub po stronie wyprostnej, lub też w okolicach okołostawowych.
 6.  Zmiany radiologiczne typowe dla rzs.
 7.  Obecność czynnika reumatoidalnego, pod warunkiem że w grupie kontrolnej osób zdrowych nie daje się więcej niż 5% wyników dodatnich.

Ocena stopnia cięż To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 390,76 kB. Pobierz całą treść w pliku.


Podziel się

Komentarze (5)

 • 2008-05-09 17:02:29 Aniaaaa87

  nie działa :(

 • 2008-12-02 13:17:05 zojamoc

  nie działa nie można otworzyć Zosia

 • 2009-05-17 22:42:50 krzychacha

  szkoda bo nie można otworzyć

 • 2009-10-27 19:39:22 piel69

  nie działa

 • 2010-01-31 10:33:40 yoka351

  nie działa bo trzeba to zapisać a nie tylko otwierać,:*

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!