ikona pliku pdf

Rehabilitacja-Odleżyny notatki


  2301 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 2301
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 68,83 kB.


Robert Latosiewicz
Unieruchomienie i odle yny
Klinika Rehabilitacji Akademii Medycznej w Białymstoku
Unieruchomienie
Definicja
Unieruchomieniem nazywa się fizyczne ograniczenie całego ciała lub jego poszczególnych części w zakresie obracania się, siedzenia i chodzenia.
Unieruchomienie mo e być następstwem:
chorób lub uszkodzeń układu nerwowo–mięśniowo– szkieletowego (np. pora enie, udar mózgowy, itp.) cię kich chorób wymagających pozostania w łó ku długotrwałego pozostawania w pozycji zmniejszającej siłę cią enia (siedzenie, pozycja le ąca) nało enia opatrunków ortopedycznych (np. gorsetów) utraty siły cią enia w przestrzeni i kosmicznej
Kl. Rehabilitacji AMB – Lat.
Unieruchomienie
Cechy kliniczne unieruchomienia (1)
1. Ośrodkowy układ nerwowy: – osłabienie aktywności ruchowej
– labilność wegetatywna – zaburzenia czucia – zaburzenia emocjonalne i behawioralne – ubytki intelektualne
2. Układ mięśniowy:
– zmniejszenie siły mięśni – zmniejszona wytrzymałość – zaniki mięśniowe – zaburzenia koordynacji
Kl. Rehabilitacji AMB – Lat.
Unieruchomienie
Cechy kliniczne unieruchomienia (2)
3. Układ szkieletowy: – osteopenia i osteoporoza
– zwłóknienie i zesztywnienie stawów (przykurcze)
4. Układ krą enia:
– przyśpieszenie czynności serca (stan adrenergiczny) – zmniejszona rezerwa sercowa – hipotensja ortostatyczna – zmiany zakrzepowe w yłach
Kl. Rehabilitacji AMB – Lat.
Unieruchomienie
Cechy kliniczne unieruchomienia (3)
5. Układ oddechowy: – zmniejszona pojemność yciowa (zmiany restrykcyjne)
– obni ona maksymalna wentylacja dowolna – odcinkowe zaburzenia stosunku wentylacji do perfuzji – zaburzenia mechanizmu kaszlowego
6. Układ pokarmowy:
– utrata łaknienia – zaburzenia perystaltyki jelit – zaparcia
Kl. Rehabilitacji AMB – Lat.
Unieruchomienie
Cechy kliniczne unieruchomienia (4)
7. Zmiany hormonalne i nerkowe: – zwiększona
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 68,83 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!