ikona pliku doc

Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych notatki

Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych


  230 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 230
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 46.50 kB.


Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ - WYBRANE PROBLEMY l DEFINICJE
Zapoczątkowana w styczniu 1999 roku reforma ustroju państwa przyniosła wiele zmian również w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych
Państwo przestało być wyłącznym organizatorem i świadczeniodawcą usług rehabilitacyjnych.
Zadania w tym zakresie zostały przekazane poszczególnym szczeblom samorządowym (gminom, powiatom, województwom)
Niestety, nie do końca dokonała się decentralizacja funduszy przeznaczanych na finansowanie realizacji zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
Większość środków uzyskiwanych na ten cel przez samorządy pochodzi z subwencji i dotacji z budżetu centralnego, w przeróżny sposób naliczanych (algorytmy)
Państwo polskie, realizując politykę społeczna w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, stara się respektować zasady i kierunki działań wytyczane przez gremia międzynarodowe, stawiając obecnie jako jej cele przede wszystkim::
- wyrównywanie szans,
- integrację społeczna,
- zrównanie praw,
- niedyskryminacje,
- tolerancję.
Dzieje się tak też, dzięki dokonującej się transformacji społecznej, w ramach której obserwujemy przeobrażenia w mentalności i zmiany w postawach naszego społeczeństwa wobec osób niepełnosprawnych, oraz dzięki zwiększaniu się liczby profesjonalistów, czyli osób zawodowo dobrze przygotowanych do pracy w rehabilitacji kompleksowej.
Definicje niepełnosprawności i niektórych terminów z nią związanych
W Rządowym Programie Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych przyjętym w 1993 roku zdecydowano o powołaniu specjalnego zespołu roboczego, którego zadaniem było opracowanie ogólnej definicji niepełnosprawności stanowiącej punkt odniesienia dla określeń szczegółowych, ważnych w działaniach legislacyjnych.
Wyjaśnienie, co rozumie się przez niepełnosprawność w jednej z kolejnych nowelizacji Ustawy
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 46.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!