ikona pliku doc

rehabilitacja chorych z prowadzoną mechaniczną wentylacją płuc notatki

pielęgnowanie chorych na oddziale Intensywnej terapii -sztuczna wentylacja płuc


  137 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 137
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 154.50 kB.


      Wentylacja płuc polega na naprzemiennym wykonywaniu wdechów i wydechów, co powoduje ruch gazów oddechowych pomiędzy atmosferą a pęcherzykami płucnymi.
W czasie sztucznej wentylacji, w odróżnieniu od warunków fizjologicznych, ruch powietrza w kierunku pęcherzyków spowodowany jest wytworzeniem w drogach oddechowych ciśnienia dodatniego, które największą wartość osiąga pod koniec wdechu. Wydech jest procesem biernym. Przez wentylację mechaniczną rozumie się całkowite lub częściowe przejęcie pracy oddychania przez respirator. Respirator jest urządzeniem wywołującym lub zwiększającym ruch gazów do płuc, co ułatwia wychwytywanie tlenu i wydalanie dwutlenku węgla. Spełnia on funkcję dodatkowych mięśni oddechowych . Pomimo niewątpliwych korzyści związanych z zastosowaniem wentylacji mechanicznej, obserwuje się także jej niepożądane działania uboczne, dlatego też zespól zatrudniony na Oddziale Intensywnej Terapii posiadać musi sztukę postępowania medycznego polegającą na umiejętności dokładnego rozpoznania, leczenia, wsparcia psychologicznego i edukacji pacjenta. Zadania te mają na celu zatrzymanie lub odwrócenie zjawisk fizjo i psychopatologicznych występujących u chorych z chorobą układu oddechowego oraz podjęcie próby przywrócenia choremu najlepszej sprawności czynnościowej, na jaką pozwalają występujące u niego zmiany w układzie oddechowym i jego ogólna sytuacja życiowa.
      Wybrany przeze mnie temat pracy będzie bardzo przydatny w mojej pracy zawodowej. Pracuję w Oddziale Intensywnej Terapii, gdzie na co dzień mam kontakt z pacjentami poddanymi sztucznej wentylacji.
Ważnym elementem usprawniania leczniczego pacjenta w Oddziale Intensywnej Terapii u którego zastosowano sztuczną wentylację jest współpraca interdyscyplinarna lekarza, pielęgniarki i fizykoterapeuty. Efektywność usprawniania ściśle zależy od czasu jego rozpoczęcia. Usprawnianie rozpoczyna się w pierwszyc
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 154.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!