plik doc

historia rehabilitacji

Historia rehabilitacji w fizjoterapii.
HISTORIA REHABILITACJI Literatura:       M Migała – Wybrane zagadnienia z historii rozwoju rehabilitacji i fizjoterapii       J. Orzech – Rozwój technik i metod fizjoterapii w okresie od 1801 do 2001 r.       J. Orzech – Rozwój koncepcji technik i metod fizjoterapii Pojęcia: rehabilitacja, fizjoterapia, kinezyterapia Najstarszą metodą rehabilitacji jest masaż. Rehabilitacja jako pierwsza została za...

plik zip

kinezyterapia

Kinezyterapia (rehabilitacja ruchowa, trening leczniczy, usprawnianie) wykorzystuje ruch jako środek leczniczy. Ruch stanowi naturalny bodziec do przemian zachodzących w naszym układzie kostno-stawowym, mięśniowym oraz w naszym metabolizmie. Zadania kinezyterapii: - ocena stanu pacjenta, - dobór odpowiedniego programu ćwiczeń: form, środków, metod i technik, - opracowanie programu ćwiczeń miejscowych i ogólnych, - opracowanie obiektywnych i powtarzalnych metod kontroli i oce...

plik doc

udar mózgu - rehabilitacja

Postępowanie fizjoterapeutyczne po udarze mózgu
REHABILITACJA PO UDARZE MÓZGU Rehabilitacja jest bardzo ważnym elementem leczenia udaru. Należy ją rozpocząć jak najszybciej. Zaraz po udarze inne części mózgu, poprzez tworzenia neurologicznych połączeń przejmują czynności tych uszkodzonych. Intensywna rehabilitacja przyczynia się do szybszego tworzenia tych połączeń. Następstwem naczyniowych uszkodzeń mózgu są niedowłady bądź porażenia połowicza, rzadziej zaś cztero-kończynowe. Fizjotera...

plik docx

Notatka

Rehabilitacja os. niepełnosprawnych

W Międzynarodowej Klasyfikacji Uszkodzeń, Niepełnosprawności

i Upośledzeń (Majewski T. 1995), przyjętej w roku 1981 przez Światową

Organizację Zdrowia, dokonano roz...

plik pdf

rehabilitacja neuropsychologiczna

rehabilitacja neuropsychologiczna
POUDAROWE OGNISKOWE ZESPOŁY POZNAWCZE W KONTEKŚCIE REHABILITACJI Joanna Seniów1 Ogniskowe zespoły zaburzeń poznawczo-behawioralnych są dość częstymi następstwami udaru mózgu. Obraz kliniczny zależy od lokalizacji uszkodzenia dlatego objawy omówiono w powiązaniu z głównymi tętnicami mózgu. Zwrócono uwagę na konieczność neuropsychologicznej rehabilitacji osób z poudarowymi dysfunkcjami w zakresie wyższych czynności nerwowych. Słowa kluczowe: udar mózgu, ogni...

plik doc

Rehabilitacja

Rehabilitacja-amputacja kończyn
Choroby naczyń krwionośnych często prowadzą do zmniejszenia ich drożności a w konsekwencji do zmian martwiczych obwodowych części kończyn. W zaawansowanych zmianach niedokrwiennych kończyn dolnych, gdy inne sposoby leczenia zachowawczego i chirurgicznego zawiodą, jedynym zabiegiem operacyjnym,a często i zabiegiem ratującym życie,jest amputacja kończyny. Wskazania do odjęc kończyn dzieli się na : - względne; - bezwzględne; Wskazania te wy...

plik doc

proces pielegnacji w chorobie

rechabilitacja
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Praca zaliczeniowa z przedmiotu Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Temat: Problemy pielęgnacyjne pacjentów z chorobami reumatycznymi. Pielęgnowanie i usprawnianie chorych w okresie zaostrzenia oraz remisji choroby reumatycznej. 123 Pielęgniarstwo Poziom AB 2012 / 2013 Krosno 2013 Reumatoidalne Zapalenie Stawów. Reumatoidalne zapalenie stawów (w skrócie: RZS, dawn...

plik doc

krioterapia

działąnie krioterapii
KRIOTERAPIA Wskazania - stany bólowe - nerwobóle nerwów obwodowych - ostre zapalenie tkanek - urazy sportowe i pooperacyjne - naderwanie ścięgien i mięśni - zapalenie okołostawowe - przewlekłe zapalenie kręgosłupa - zwichnięcia i skręcenia urazowe stawów - zespoły bólowe rwy kulszowej - zwalczanie odruchowej i ośrodkowej spastyczności mięśni w procesie rehabilitacji neurologicznej - zapalenia stawów( reumatoidalne, przewlekłe, łuszczycowe, zesztywniające...