ikona pliku docx

rehabilitacja notatki


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 49.50 kB.


Podaj przyczyny niepełnospra
wady wrodzone Choroby przewlekłe Nagłe -wypadki, urazy
Rehabilit pedagogiczna:
Wraz z rozwojem rehabilitai zasięg działań został poszerzony o kwestie edukacyjne. Problem ten dot chorych, którzy stali się niepełnosprawni przed uzyskaniem wykształcenia umożliwiającego samodz funkcjo w społecz.zostały stworzon szkoły specjalne i integracyjne dla dzieci niepeł
Rehab peda oferuje pomoc w nadrobieniu tych zaległości, otrzymaniu maksymalnego wykształcenia w stosunku do możliwości intelektualnych chorego i otrzymaniu pracy umożliwiającej wykorzystanie swoich kwalifikacji i nie kolidującej z poziomem niepełnosprawności.
Opisz kompensajce w niepełnosprawnośći:
Jest to zdolnosc zastępowania na drodze odtwarzania utraconych funkcji przez częściowo uszkodzony narząd lub całkowite przejęcie tej funkcji przez inny zdrowy narząd.kompensacja to zdolność do całkowitego lub cześciowego wyrównania skutków działania czynników szkodli, może dot zaburzeń dynamicznych, statycznych czynnościowych oraz statyczno-dynamicznych.Często ze zjawiskiem kompensacji wiąże się proces adaptacyjny.
Rehabilitacja w SM:
Rehabi ruchowa proponowana choremu na SM, powinna być indywidualnie zaplanowana według aktualnego stanu zdrowia pacjenta, jak również uwzględniać specyfikę stwardnienia rozsianego (nie doprowadzać do przetrenowania i przegrzania; chorzy szybko się męczą).
Pod pojęciem rehabilitacji ruchowej należy rozumieć usprawnianie osób z dysfunkcjami narządu ruchu. Polega m.in. na wykonywaniu opracowanych przez fizjoterapeutę ćwiczeń i zabiegów.
Do szczególnie zalecanych w stwardnieniu rozsianym zaliczamy:
ćwiczenia rozciągające (poprawiające elastyczność mięśni i zakres ruchomości w stawach),
równoważne (istotne dla stymulowania równowagi i ochrony przed upadkami),
koordynacyjne (poprawiające zgrabność i kontrolę wykonywanych ruchów),
dynamiczne (stymulujące siłę mięśni i odporność)
i oddechowe (zapobiegające infekcjom ukł oddechowego, jak również wykorzystywane w relaksacji).
Ćwiczenia czynne powinny być wykony w odciążeniu, raczej w pozycji leżącej i/lub siedzącej ponieważ wtedy chory nie męczy się szybko. Początkowo zaczyna się od mniejszej liczby powtórzeń, a następnie stopniowo ją zwiększać.
Istotne, by chory ćwiczył w pomieszczeniu przewietrzonym, chłodnym – co może zmniejszyć ryzyko zmęczenia i przegrzania, co jest groźne dla chorych. Warto przeplatać ćwiczenia dynamiczne z oddechowymi i relaksacyjnymi.
W trakcie treningu należy obserwować stan chorego i w razie objawów wskazujących na przetrenowanie (zmęczenie, któremu towarzyszą: zadyszka, potliwość, bóle głowy i mięśni, uczucie pulsowania w skroniach, zaczerwienienie lub bolesność skóry, senność) – przerwać go. Dopuszczalne jest bowiem takie zmęczenie, które jest odczuwane przez pacjenta jako „radosne i przyjemne”. Objawy po ćwiczeniach powinny ustępować po około 30-minutowym odpoczynku.
Diagnostyka dysplazji stawu biodrowego
badanie w 1dobie po urodzeniu,kolejne w 6 i12msc
- badanie fizykalne - objaw przeskakiwania, ograniczenia odwodzenia
- USG w 1 m.ż w 3 i 6 m.ż
- RTG powyżej 4 msc
- TK - MRI
Cechy skolioz funkcjonalnych:
- nieutrwalone boczne wygięcie, łatwo korygujące się w pozycji leżacej, niskostopniowe ok 10-20 st. Oraz brak zmian strukturalnych w kregosupie w postaci sklinowania i rotacji i tłowia. Brak utrwalonej asymetrii tułowia. Ustępują po wyeliminowaniu czynnika przyczynow, np. Skrzywienie w przebiegu nierównej kończyny dolnej.
Podaj zakazy dla pacjenta po wszczepieniu endoprotezy stawu biodrowego:
W pozycji leżącej – pamiętaj:
Podczas leżenia na plecach nie wolno Ci skręcać nogi operowanej do wewnątrz ani na zewnątrz (najłatwiej sprawdzić, czy noga jest skręcona, spoglądając na pozycję stopy).
Podczas leżenia na plecach nie wolno Ci przywodzić nogi do wnętrza ciała (łączyć nóg).
Po wszczepieniu endoprotezy stawu biodrowego podczas leżenia na plecach, aby uniknąć złączenia się operowanej i zdrowej nogi, włóż pomiędzy nie poduszkę -noga operowana powinna być ułożona w lekkim rozkroku, a stopa zabezpieczona z boku poduszką lub wałkiem (aby nie skręcała się na zewnątrz).
Kiedy zmieniasz pozycję z leżącej na siedzącą, operowaną nogę zawsze opuszczaj jako pierwszą.
Jeżeli to możliwe, leż na operowanej nodze na boku, utrzymując ją wyprostowaną w stawie biodrowym i kolanowym (zapobiega to powstaniu przykurczy).
Unikaj zgięcia stawu biodrowego powyżej kąta 90°.
W pozycji siedzącej – pamiętaj:
Siedzisko krzesła, na którym siedzisz nie miało zbyt miękkiego podłoża, ponieważ biodro będzie się zapadać.
Krzesło miało siedzisko ustawione wysoko (jeżeli tak nie jest, zanim usiądziesz, połóż na nim twardą poduszkę, co pozwoli je podwyższyć).
Siadać prawidłowo, czyli tak, by kolana znajdowały się poniżej bioder (zabezpieczy to Twoją endoprotezę stawu biodrowego przed niebezpiecznym przeciążeniem).
Podczas siadu nie przechylać tułowia zbyt mocno do przodu (np. wiążąc but, podnosząc jakiś przedmiot z podłogi) – ruch ten oprócz zgięcia kręgosłupa, powoduje ruch stawu biodrowego (jego nadmierne zgięcie nie jest wskazane we wczesnej fazie po operacji biodra).
Podczas siadania lub wstawa wysuwać operowaną nogę do przodu (w celu jej odciążenia), a ciężar całego ciała oprzeć na rękach.
Podcza wstawa nie opierać rąk na operow nodz
Nie zakładać nogi na nogę (jest to ruch przywiedzenia w stawie biodrowym, który może spowodować zwichnięcie endoprotezy stawu
W pozycji stojącej – pamiętaj:
Nie krzyżować nóg podcz stania oraz unikać nadmier skręcania tułowia w prawą i lewą stro
Podczas chodzenia nie skręcać stopy ani do wewnątrz, ani na zewnątrz.
Nie obciążać operow nogi całym ciężarem swojego ciała. Nie wykonywać zbyt dużych kroków.
Unikać szurania stopami po podłożu podczas chodu.
Inne czynności dnia codziennego oraz zalecenia dla pacjentów:
Stosować przedmioty pomocnicze na przykład łyżkę do obuwia z długą rączką czy też szczypce do podnoszenia niewielkich przedmiotów
Zamontować na toalecie specjalne podwyższenie zapobiegające nadmiernemu zgięciu stawu biodrowego.
Nie dźwigać ciężkich przedmiotów
Nie pochylać się po przedmioty leżące na niskich półkach czy na podłodze.
Wychodząc z wanny, korzystać z pomocy balkonika lub wysokiego i stabilnego krzesła (operowana noga zawsze wysuwana jest z wanny jako pierwsza, a ciężar ciała przenoszony powinien być na balkonik lub krzesło).
Podczas chodzenia unikać wchodzenia na dywaniki czy śliskie wykładziny – zminimaliz ryzyko upadku
Bezwzględnie stosować się do wskazań lekarza używanie kul lub laski).
Zakładać pełne buty, unikać klapek sandałów.
Wchodząc po schodach najpierw stawiać nogę nieoperowaną (to na niej opiera się cały ciężar ciała), następnie dostawić operowaną.
Schodząc ze schodów najpierw stawiać nogę operowaną, następnie dostawić nieoperowa
++++++aaaa***Udar mózgu- pielegnacja, ułożenie kończ górnej
W procesie pielęgnacji unikamy układania pacjenta na stronie dotkniętej porażeniem lub niedowładem mięśni. Kończynę górną układamy w odwiedzeniu w stawie barkowym (65-80 stopni) i odwróconym przedramieniem. Rękę w ustawieniu pisarskim- nieznacznie zgięta grzbietowo w stawie nadgarstkowym, natomiast palce w niewielkim zgięciu z kciukiem w opozycji- stawienie to zapewnia owalna gąbka włożona w dłoń chorego
Postacie M. P.Dz.
postać piramidowa spastyczna tzw. Kurczowa - z trudem wykonuje ruchy, brak płynności ruchów
Postać pozapiramidowa - atetoza_ dyskinetyczna - nieskoordynowane ruchy, moga występować tiki, wystepuja w ciągu dnia.
Postać móżdżkowa - ataksja- trudności w utrzymaniu równowagi nie potrafi panowac nad swoim ciałem, oczopląs.
***CCCCCCCCCCCC****Cwymień metody usprawniania w M.P.Dz., opisz metode skafandra kosmiczego.
- metoda bobatch -hipoterapia
- metoda Weroniki Sherborne
- masaż dziecięcy Shantoli
- metoda skafandra kosmicznego
- metoda Vojt i Domana
- metoda Peto i Pająka
CCC*****CCCCCCCCCC Metoda skafandra kosmicznego:
Dziecko wkłada specjalny strój: kamizelka, spodenki, nakolanniki, strzemiona, które utrzymują tłow ramiona i stopy. Całośc łacza elastyczne pasy. Dzięki spręzystym elementom ciało malca doprowadza sie do prawidłowej pozycji.Uczestniczy w tym kilka rehabilit. Głow celem jest nauczenie prawidłow ustawienia stóp i przemieszczania sie w róznym kierunku.
1 Def osoby niepełnosprawnej wg WHO
Według World Health Organization za niepełnosprawne uważa się osoby, które
nie mogą, części lub całk, zapewnić sobie możliw samodzi życia indywidualneg i społecz , na skutek wrodzo lub nabyt upośledzenia sprawności
fizycznych i/lub psychicznych
2. Rehabilitacja społeczna to
zespół działań mających na celu umożliw  osobie z niepełnosp uczestniczenie w życiu rodzi, społec i zawodo, na poziomie maksymalnie zbliżonym do innych osób, proces przywracania osobie z niepełnospra zdolności do samodzielnego funkcjon i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym
mechanizmy obronne W niepełnosprawności org uruchamia. Są nimi:
a) racjonalizacja b) identyfikacja
c)kompensacja d) sublimacja
Zadania organiza i jakość usług pielęgniar w zakładzie leczenia uzdrowiskowego:
Niezależnie od rodzaju świadczeń usług zdrowotnych do zadań sanatorium należy:
- udzielanie całodob świadczeń opieki zdrow w warunkach stacjonarnych
- opieki lekarskiej i pielęgn całodo
-świadczeń profilaktycznych
-edukacji zdrowotnej
-realizacji przewidzianych programem leczenia zabiegów przyrodoleczniczych z wykorzystaniem naturalnych surowców

****CCCCCCCC*Opisz rehabilitacjęi pelegnacje po kończynach...
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 49.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!