ikona pliku doc

rehab notatki

rehabilitacja


ocena: 4.0, 3
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 55.50 kB.


Niesamodzielność osób niepełnosprawnych polega na ich braku zdolności do samodzielnego życia. Są to często osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które uzależnione są od rodziców lub prawnych opiekunów. Rozluźnienie tych więzi bywa trudne dla obu stron.
 
 
Niesamodzielność może dotyczyć różnych sfer życia, dlatego proces usamodzielniania jest skomplikowany i wielopłaszczyznowy. Ponadto jest on długotrwały i polega na wprowadzaniu podopiecznego do podejmowania samodzielnego i dojrzałego życia oraz integracji ze środowiskiem lokalnym.
 
 
Wiele typów niepełnosprawności w połączeniu z rodzicielską nadopiekuńczością powoduje ograniczenia w sferze emocjonalnej. Rodzice niepokojący się o losy dzieci, zamykają je w domach, co prowadzi do ich izolacji od rówieśników i społeczności lokalnej. Częste spędzanie czasu w domach przed komputerem lub telewizorem tworzy wiele napięć i konfliktów rodzinnych. Dotyczy to zarówno osób z dysfunkcjami ruchu, niedowidzących, osób z trudnościami w komunikowaniu się, chorych z porażeniem mózgowym lub z zaburzeniami psychicznymi.
 
 
Podstawowym zadaniem wychowania powinno być doprowadzenie podopiecznego do jak najwyższej, w zakresie jego możliwości, samodzielności. Jednak rodzice, a szczególnie matki, nie dopuszczają swoich dzieci do dorosłości. Wpływa to na komplikację procesu usamodzielniania.
 
 
Pierwszym krokiem na drodze do usamodzielnienia może być wysłanie dorastającego dziecka niepełnosprawnego na kolonie lub inny wyjazd organizowany przez stowarzyszenia wspierające osoby z daną chorobą. Przed wyjazdem należy również pozwolić dziecku spakować się samodzielnie lub z pomocą opiekunów. Nie należy jednak całkowicie wyręczać go w tej czynności. Podczas takiego wyjazdu dorastające dziecko będzie musiało nauczyć się radzić sobie bez obecności rodziców i komunikować się z rówieśnikami. W d
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 55.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!