ikona pliku doc

referat- własność notatki

referat na podstawie wyroku sądu i glosy


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 50.50 kB.


Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych
Praca na podstawie wyroku i glosy do wyroku z dnia 13 grudnia 2007 r.
I CSK 364/07
Powszechnie znany jest pogląd, że własność nie jest ograniczonym prawem, jest prawem dającym właścicielowi absolutną swobodę postępowania z rzeczą. Jednakże niewątpliwie prawdziwe jest twierdzenie, że na ogół właścicielowi wszystko wolno, czego mu ustawa nie zabrania jak i uzasadnione interesy innych osób. Trybunał Konstytucyjny stwierdził że prawo własności traktowane jest w naszym systemie prawnym jako prawo podmiotowe o najszerszej treści i w porównaniu z innymi prawami - jako prawo najsilniejsze w stosunku do rzeczy.
Przemiany społeczno-gospodarcze w Polsce na przestrzeni ostatnich lat przyniosły znaczącą zmianę stosunku do prawa własności.
Aktualnie obowiązujące regulacje prawne ściśle prawo własności chronią i definiują jego treść.
Art. 21 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wyraźnie podkreśla, że Rzeczpospolita chroni własność. Ponadto wśród wolności i praw obywatelskich w art. 64 Konstytucji RP podkreślono prawo każdego człowieka do posiadania własności, równość dla wszystkich ochrony tego prawa i możliwość jego ograniczenia tylko w sposób, który istoty prawa własności nie naruszy. Norma ta jest o tyle istotna, że Konstytucja, w myśl hierarchii źródeł powszechnie obowiązującego prawa z niej właśnie wynikających, wyznacza jako ustawa zasadnicza granice i kryteria regulacji, które winny być spełniane przez akty niższego rzędu.
Zgodnie z art. 144 kodeksu cywilnego: W granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą. 
W dzisiejszym stanie prawnym i faktycznym w
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 50.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!