ikona pliku docx

Recenzje artykułów pedagogicznych notatki


  1883 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1883
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 21,05 kB.


TYTUŁ  CZASOPISMA:  Edukacja

NR   4 (104)    ROK   2008

TYTUŁ  ARTYKUŁU:  Opór uczniów gimnazjum wobec szkoły jako instytucji

AUTOR:  Iwona Gumowska

str.  od  20 do 24

W artykule Iwony Gumowskiej przedstawione są przyczyny oporu uczniów, jakie stwarza w nich szkoła jako instytucja. Autorka twierdzi, że klasa szkolna służy represjonowaniu indywidualnych podmiotowości tych uczniów którzy, przynależąc do grup podporządkowanych, mają utrudniony dostęp do uczestnictwa w  kapitale kulturowym z którym klasa jest powiązana. W tym sensie, opór jest walką o własną tożsamość , o prawo do wyborów, w konsekwencji o odrzucenie tego, co postrzegane jest jako niepotrzebne.

Autorka artykułu dzieli  zachowania oporne na zewnętrzne i wewnętrzne. Do zewnętrznych zalicza zachowania;  typu trans formatywnego- czyli działania umożliwiające kształtowanie nowych struktur i tworzenie pozytywnych wartości;  typu agresywnego- przez które, jednostka niszczy już ustabilizowane struktury i tworzy negatywne wartości.

Do wewnętrznych zalicza zachowania  o charakterze  ochronnym (opór bierny, akomodacyjny). I. Gumowska mówi tu, o formach oporu destrukcyjnego, do których zalicza się te, które, są dla systemu dysfunkcyjne (opór agresywny)

Wyodrębnia też funkcję emancypacyjną oporu, wtedy gdy opór jest wykorzystywany na rzecz „upełnomocnienia” jednostki. Jest ona szczególnie ważna w okresie dorastania.

Na podstawie badań autorki można stwierdzić że, główną przyczyną przechodzenia młodzieży z zewnętrznego oporu trans formatywnego do oporu wewnętrznego typu akomodacyjnego biernego i agresywnego są nauczyciele. Uczniowie twierdzą że, są osobami odpowiedzialnymi za odczuwane opresje, gdyż są osobami od których w szkole dużo zależy. Większa liczba badanych potwierdza że, nauczyciele uprzedzają się do nich, nie potrafią ustosunkować się do ich racji i nie lubią tych którzy maja własne zdanie i go bronią. Połowa uczniów uważa że, w szkole łamane są ich prawa a około

40 % postrzega wiedzę szkolną jako w dużej mierze nieprzydatną.

Autorka potwierdza słuszność podniesienia kwestii oporu wobec szkoły, bo jest to duży problem który trzeba wyeliminować szukając alternatywnych rozwiązań. Wyniki przeprowadzonych przez nią badań pokazują że, powszechny sposób konstruowania wiedzy w szkole, określony jest jako edukacja monologowa, pozbawia ucznia umiejętności twórczego myślenia i działania, ukierunkowanego na odbiór gotowych wzorów. Wskazują również, że rezygnacje z zakodowanego wzorca roli ucznia, umożliwia rozwój aktywności twórczej dziecka.

Artykuł Iwony Gumowskiej zawiera wiele słów specyficznych dla środowiska pedagogicznego, co utrudnia pełne zrozumienie treści tematycznych dla przeciętnego czytelnika, który nie jest obeznany z tym środowiskiem. Niemniej jednak, artykuł prezentuje niezwykle ważny problem, dotyczący oporu uczniów wobec szkoły, która jawi się im niezgodnie ze swoja funkcją edukacyjną. Autorka w bezpośredni sposób przedstawia swoje poglądy na ten temat, kierując się przy tym rzetelnie i skrupulatnie przeprowadzonymi przez nią badaniami. Uważam, że artykuł pomimo swych werbalnych barier przekazu jest znaczący i godny poświęcenia mu bliższej uwagi.

TYTUŁ  CZASOPISMA:  Wszystko dla szkoły

NR  5      ROK  2009

TYTUŁ ARTYKUŁU: Zajęcia edukacyjne i pedagogiczne z udziałem                  zwierząt

AUTOR: Katarzyna Sowa

str.  od 10 do 11

Artykuł Katarzyny Sowy przedstawia nowy sposób organizacji zajęć zarówno dla dzieci pełnosprawnych jak i z deficytami ruchowymi, emocjonalnymi czy psychoruchowymi w różnym stopniu upośledzenia. Polegać ma on na docenieniu funkcji zwierząt w procesie edukacyjnym i pedagogicznym, Metoda ta, jest już popularna w wielu krajach, dlatego też, autorka przekonuje by stała się również rozpowszechniona w polskim szkolnictwie. Zwraca uwagę na szczególną rolę zwierząt w pracy z dziećmi z problemami wychowawczymi, emocjonalnymi i psychicznymi.

W artykule jest mowa o Gdańskim Ośrodku Dydaktycznym. Osiągnięcia pedagogiczne tego ośrodka przedstawione są, na łamach „Gdańskiego Kwartalnika Oświatowego”, gdzie nauczyciele i pedagodzy dzielą się doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat udziału przeszkolonych, do tego typu zajęć, opiekunów i ich psów (dogoterapia).

Innego typu terapia to felinoterapia, czyli zajęcia z udziałem kotów. Popularyzacją wiedzy na temat dogoterapii i felinoterapii zajmują się m.in. fundacje DOGTOR, Przyjaciel, oraz Razem łatwiej. W artykule przedstawiony jest zakres działań każdej z tych terapii.

Jak pisze autorka, pedagodzy wykorzystujący w praktyce obecność zwierząt, obserwują znaczne postępy w pracy z dziećmi. Kontakt ze zwierzętami przynosi wiele pozytywnych efektów pedagogicznych. Dzieci uczą się wiele o danym zwierzęciu z którym przebywają, piszą referaty na ich temat, chętnie zabierają głos w dyskusji, jednym słowem, są aktywne.

Artykuł Katarzyny Sowy jest niezwykle ciekawy pod względem treści w nim zawartych. Przedstawia bowiem nową, innowacyjną metodę prowadzenia zajęć lekcyjnych czy też działań pedagogicznych z udziałem zwierząt. Według mnie, artykuł ten wzbudzi wielkie zainteresowanie wśród czytelników, ponieważ ja sama jako przyszły pedagog zwróciłam na niego szczególną uwagę. Jak wiadomo środowisko szkolne potrzebuje nowych, ciekawych rozwiązań edukacyjnych. Dlatego też, artykuł Katarzyny Sowy uważam za jakoby odpowiedź na ten apel.

Zachęcam do przeczytania go również ze względu na proste słownictwo którym jest skonstruowany, i nie sprawi trudności przeciętnemu czytelnikowi. Przez to staje się bliski nie tylko pedagogom czy wychowawcom, ale również rodzicom, którzy mogą posiłkować się nim podczas trudu wychowywania i edukowania swoich dzieci.

TYTUŁ CZASOPISMA:  Edukacja i dialog

NR  04 (207)   ROK:  2009

TYTUŁ ARTYKUŁU:  Edukacja interaktywna

AUTOR:  Sebastian Wasiołka

str. od 39 do 40

Autor artykułu jest jednym z przedstawicieli firm, które zajmują się wprowadzaniem innowacji technologicznej w system edukacji. Z racji tego, brał udział w wielu konferencjach poświęconych tej tematyce, dlatego też w swoim artykule zamieścił główne myśli będące podsumowaniem  spotkań ze środowiskiem nauczycielskim.

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 21,05 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!