ikona pliku doc

recenzja książki K.Duraj-Nowakowej notatki

jest to Recenzja książki p. Krystyny Duraj-Nowakowej pt. Integrowanie edukacji wczesnoszkolnej


ocena: 4.0, 10
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 35.50 kB.


Recenzja książki p. Krystyny Duraj-Nowakowej pt. „Integrowanie edukacji wczesnoszkolnej. Modernizacja teorii i praktyki”.
Autorka książki interpretuje wnioski oraz postulaty o potrzebie scalonego nauczania na wszystkich szczeblach edukacji, aż po szkołę wyższą włącznie. Pragnie się ona podzielić w tej książce własną interpretacją takiej edukacji. Jak pisze p. Krystyna problem tytułowy niniejszego opracowania ma odległą tradycję w poszukiwaniu stosownego doboru treści, skuteczniejszych metod i warunków edukacji człowieka, która z kolei sięga co najmniej początków koncepcji siedemnastowiecznych i osiemnastowiecznych wielkich teorii pedagogicznych oraz znaczących idei z przełomu XVIII i XIX wieku. Autorka poszukuje w ideach tzw. „Nowego Wychowania” z przełomu wieków XIX i XX.
Współczesną podstawę opracowania pani Krystyny Duraj-Nowakowej stanowią idee nauczania – uczenia się problemowego, funkcjonalnego i wielostronnego, zintegrowanego, globalnego i problemowo-kompleksowego.
W pierwszym rozdziale, którego podjęłam się zrecenzować („Całościowość procesu edukacji”), autorka opisuje całościowości dotyczące nauk pedagogicznych, dydaktyki oraz teorii wychowania jak i całościowości kompleksowej a systemowej w pedagogice przedszkolnej.
W tym rozdziale autorka objaśnia, dlaczego od metodologicznego punktu widzenia tytułowego problemu książki zależy jego rozwiązywanie, tj. wyniki tak w ramach teoretycznych, jak i praktycznych.
Autorka niektóre partie tekstu owej książki ściśle powiązuje z fragmentami wcześniejszej publikacji autorskiej pt. „Tematy systemowe w przedszkolu: geneza i założenia, planowanie i przykłady”. Osobiście uważam, iż jest to dobre posunięcie, ponieważ czytelnik, który interesuje się tą tematyką będzie pragnął pogłębić swoją wiedzę o większą ilość materiałów.
W książce zawarte są również pomysły i próby procesu ulepszania dobrych teorii i
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 35.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!