ikona pliku doc

Realizacja problemu badawczego notatki

Opis i przebieg badania FGI na temat: „Stosunek mieszkańców Leszna do obcokrajowców”


  205 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 205
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 90,50 kB.


Materiał zaliczeniowy na przedmiot – REALIZACJA PROBLEMU BADAWCZEGO studentów II Roku SOCJOLOGII WSH w Lesznie:
Opis i przebieg badania FGI na temat: „Stosunek mieszkańców Leszna do obcokrajowców”
- Projekt badawczy miał na celu przeanalizowanie; jaki jest stosunek mieszkańców Leszna do obcokrajowców, jaki jest do nich poziom zaufania?
- Został przeprowadzony metodą, która należy do badań jakościowych - FGI/Fokus Group Interview/. Polega ona na kontrolowanej dyskusji grupowej, w której najważniejsze jest odtworzenie myśli, motywacji i oczekiwań respondentów, a przede wszystkim poznanie ich opinii na określony temat. Badanie prowadził moderator, który nadzorował przebieg dyskusji.
- FGI przeprowadzono 1 kwietnia 2012r, w Sali Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie.
- Uczestnicy; studenci II-go roku socjologii WSH w Lesznie.
- Moderator; student II-go roku socjologii WSH L-no, Przemysław Skrzetuski
- Liczebność próby – 8 osób /studenci II roku socjologii WSH w Lesznie/.
- dobór próby -celowy
- Dyskusja przebiegała według specjalnie przygotowanego scenariusza.
- Przebieg dyskusji był nagrywany za pomocą dyktafonu.
Po przedstawieniu moderatora oraz uczestników i poinformowaniu o nagrywaniu,
przystąpiono do badania

- Główne pytania jakie zadawał moderator: Jakie korzyści niesie za sobą napływ obcego kapitału ludzkiego do Leszna? Czy cudzoziemcy są dyskryminowani?
Jaki wpływ mają cudzoziemcy w kształtowaniu kultury czy tradycji na
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 90,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!