ikona pliku doc

ratownictwo medyczne leki notatki

mechanizmy dzialania lekow


ocena: 4.0, 6
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 43,00 kB.


Mechanizmy działania leków
Mechanizm działania leków zależy od właściwości biochemicznych i fizykochemicznych.
Mechanizm biochemiczny:
      Leki hamujące biosyntezę białka
      antybiotyki np. tetracykliny, chloramfenikol, aktynomycyna
      aminokwasy
      antymetabolity puryn, pirymidyn i kwasu foliowego np. metotreksat
      leki alkilujące np. cyklofosfamid
działanie polega na hamowaniu syntezy białka komórkowego w różnych fazach tego procesu, prowadzi do ograniczenia czynności życiowych i obumarcia komórki
      Antymetabolity
działanie leków oparte jest na podobieństwie chemicznym z metabolitami fizjologicznymi przemian w organizmie
działają one antagonistycznie na przebieg procesów biochemicznych w komórkach (zwłaszcza nowotworowych)
      leki p-nowotworowe
      immunosupresyjne
      sulfonamidy
      Inhibitory enzymatyczne
Działanie leków polega na hamowaniu jednego z enzymów ustrojowych np. monoaminooksydazy (MAO) – enzym rozkładający aminy katecholowe, dochodzi do nasilenia działania noradrenaliny i adrenaliny
Mechanizm fizykochemiczny:
Leki te nie ulegają biotransformacji w organizmie, nie łączą się wybiórczo z enzymami lub receptorami tkankowymi. Efekt ich działania polega np. na zmianie napięcia powierzchniowego (detergenty, kwasy żółciowe), zmianie ładunku elektrycznego (kurara i środki kuraropodobne, środki miejscowo znieczulające), zmianie przepuszczalności błon komórkowych.
Teoria receptorowa działania leków
Pierwsze doniesienia o roli receptorów w przekazywaniu sygnału nerwowego pojawiły się w pierwszej dekadzie XX wieku i zaproponował je Langley. Podstawy nowoczesnej teorii receptorowej stworzył Clark w latach 30-tych. Zauważył on, że w przypadku każdego leku można otrzymać przy pewnej dawce efekt max i dalsze zwiększanie dawki nie nasila odpowiedzi na lek. Teorię tą udoskonalił w latach 50-tych Ariëns, który zauważył, że wiele leków łączy się z wybiórczo reagującymi strukturami komórkowymi, czyli t
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 43,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!