ikona pliku doc

ratownictwo medyczne notatki

przykładowe pytania testowe z ratownictwa medycznego


  70 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 70
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 38.00 kB.


U pacjenta doszło do zatrzymania krążenia w mechanizmie migotania komór, w leczeniu możesz zastosować następujące leki z wyjątkiem:
Adrenaliny
Amiodaronu
Atropiny
Tlenu
Jako zespół pogotowia ratunkowego przyjeżdżasz do pacjenta, który zadzwonił po pomoc w związku z pojawieniem się silnego bólu w klatce piersiowej. W chwili przybycia pacjent leży na podłodze a świadek zdarzenia prowadzi uciskanie klatki piersiowej. Stwierdzasz zatrzymanie krążenia, wykonujesz ocenę rytmu. Na monitorze widać częstoskurcz komorowy. Twoje działania w pierwszej kolejności będą polegały na:
rozpoczęciu 2 minutowej resuscytacji w trakcie, której zainubujesz pacjenta i uzyskasz dostęp donaczyniowy
wykonaniu kardiowersji
podaniu Amiodaronu 300mg, w co najmniej 10 ml 5%glukozy
wykonaniu defibrylacji
Po wykonaniu defibrylacji AED pracujące zgodnie z wytycznymi 2010 powinno zalecić:
ocenę tętna
ocenę oznak krążenia
ocenę oddechu
podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej
Jeżeli AED zaleca wykonanie defibrylacji w pierwszej kolejności należy:
nacisnąć przycisk defibrylacji
sprawdzić czy poszkodowany nie ma tętna
upewnić się, że nikt nie dotyka poszkodowanego
sprawdzić czy poszkodowany nie oddycha
U pacjenta doszło do zatrzymania krążenia w mechanizmie asystolii, w leczeniu zastosujesz następujące leki z wyjątkiem:
Adrenaliny
Amiodaronu
Atropiny
Tlenu
Postępowanie wstępne w przypadku OZW obejmuje podanie:
Tlenu, metoprololu, adrenaliny, nitrogliceryny
Tlenu, nitrogliceryny, dopaminy, morfiny
Tlenu, morfiny, dopaminy, metoprololu
Tlenu, nitrogliceryny, aspiryny, morfiny
Kolejne kroki postępowania z nieprzytomnym poszkodowanym podczas prowadzenia podstawowych zabiegów resuscytacyjnych to:
ocena bezpieczeństwa, wezwanie pomocy, ocena przytomności i oddechu
ocena przytomności, wezwanie pomocy, ocena oddechu
ocena bezpieczeństwa, ocena przytomności i oddechu, wezwanie pomocy
ocena bezpieczeństwa, ocena przytomności, wo
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 38.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!