ikona pliku doc

Raport z badań socjologicznych. notatki

TEMAT: Dbałość o zdrowie ratowników medycznych w świetle badań własnych. Grupa badawcza nie jest reprezentatywna, ale raport może posłużyć jako przykład.


  209 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 209
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 67.00 kB.


Teoretyczne podstawy problematyki badań W każdym badaniu naukowym konieczne jest przyjęcie określonej strategii postępowania badawczego, czyli sposobu działania umożliwiającego osiągnięcie obiektywnego celu. Przyjęta strategia wpływa na sposób ujęcia problemu badawczego oraz na przebieg postępowania i rozumowania stanowiącego podstawę wyprowadzania z niego trafnych i zobiektywizowanych wniosków. Problemem badawczym - ogólnie rzecz biorąc - można nazwać to, co orientuje przedsięwzięcia poznawcze badacza [Sztumski 1984, s.28]. Takie ogólne określenie problemu badawczego wymaga jego uściślenia, konkretyzacji. Głównym celem dociekań badawczych, była próba znalezienia odpowiedzi na pytania dotyczące wybranych zagadnień związanych z dbałością o zdrowie. Interesującą nas grupą badawczą byli pracownicy służby zdrowia jakimi są ratownicy medyczni. Istotę tego , co zwykło się nazywać zdrowiem, trafnie ujmuje deklaracja Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) która mówi, że ?zdrowie to nie tylko całkowity brak choroby, czy kalectwa, ale także stan pełnego, fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu (dobrego samopoczucia)?. Aby uzyskać ten stan należy wszystkimi możliwymi sposobami dbać o własne zdrowie. W naszej pracy skupiliśmy się na problemie dbałości o zdrowie wśród ratowników medycznych. Jest to grupa zawodowa dla której stan zdrowia jest czynnikiem warunkującym prawidłowe działanie w zespole ratunkowym. Ratownicy medyczni bardzo często wykonują duże wysiłki fizyczne np. znoszenie pacjentów po schodach, masaż serca i inne. Do wykonania tych czynności niezbędna jest duża sprawność fizyczna wynikająca między innymi z dobrego stanu zdrowia. Ten z kolei uzależniony jest przede wszystkim od stylu życia poszczególnych osób. Aktywność fizyczna jest niezbędnym elementem zdrowego stylu życia. Na różne sposoby poprawia stan naszego zdrowia; polepsza samopoc
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 67.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!