ikona pliku pdf

Radioterapia notatki

Podstawowe wiadomości na temat radioterapii


ocena: 4.0, 5
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 13.58 MB.


RADIOTERAPIA
WYKONANO W RAMACH NARODOWEGO GRANTU: „MODYFIKACJA I WDROŻENIE PROGRAMU NAUCZANIA ONKOLOGII W POLSKICH UCZELNIACH MEDYCZNYCH” PRZYGOTOWANO W KATEDRZE ONKOLOGII AKADEMII MEDYCZNEJ, WROCŁAW 2008 r.
2
RADIOTERAPIA
Radioterapia to metoda miejscowego leczenia nowotworów złośliwych wykorzystująca energię promieniowania jonizującego. Jonizacja w komórkach żywych powoduje różnorodne zjawiska fizykochemiczne, które prowadzą do określonych efektów biologicznych (m. in. upośledzenia podziałów komórkowych i procesów metabolicznych, śmierć komórki).
3
METODY LECZENIA ONKOLOGICZNEGO
• • • • • • chirurgia onkologiczna, radioterapia, chemioterapia, hormonoterapia, immunoterapia, terapie celowane.
4
UDZIAŁ RADIOTERAPII W LECZENIU ONKOLOGICZNYM
• chorzy wymagający zastosowania radioterapii - 60%, • chorzy wyleczeni z zastosowaniem samodzielnego leczenia chirurgicznego - 22%, • chorzy wyleczeni z zastosowaniem samodzielnej radioterapii - 18%, • chorzy wyleczeni z zastosowaniem samodzielnej chemioterapii - 5%.
UDZIAŁ RADIOTERAPII W PROGRAMACH LECZENIA SKOJARZONEGO
• zmiana sekwencji zastosowania radioterapii neoadjuwant - kontynuacja leczenia w formie radykalnej (np.: miejscowo zaawansowany rak piersi, rak szyjki macicy, rak odbytnicy), • eliminacja drastycznych i skomplikowanych zabiegów operacyjnych, • schematy leczenia skojarzonego - z chemioterapią jednoczasowa (np. zaawansowany rak krtani z zachowaniem narządu) lub naprzemienna (np. rak odbytnicy z zachowaniem narządu i wycięciem guza, tzw. radiochemioterapia przed i pooperacyjna).
5
6
MECHANIZM DZIAŁANIA PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO
• bezpośredni (tzw. efekt tarczy): odpowiedzialny za 25% uszkodzeń komórkowych, polega na uszkodzeniu najbardziej wrażliwych struktur komórkowych (np. DNA) przez wolny elektron powstały wskutek absorpcji fotonu lub promieniowania cząsteczkowego.
7
MECHANIZM DZIAŁANIA PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 13.58 MB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!