plik pdf

zadania z rachunkowości finansowej


1 Ćwiczenia z przedmiotu Rachunkowość finansowa – „Aktywa trwałe” 07.03.2017 r. Zadanie 6 Spółka akcyjna, będąca podatnikiem podatku VAT, świadczy usługi transportowe. Wykorzystując konta teowe (syntetyczne), na podstawie poniższych danych: otworzyć właściwe konta, zaksięgować operacje gospodarcze, zamknąć konta, przyjmując stan początkowy rachunku bankowego równy 80.000 zł, a dla pozostałych kont stany początkowe równe zero. 1) OT – na pokrycie kapitału akcyjnego akcjonariusze wnieśli w...

plik pdf

Ewidencja operacji gospodarczych


EWIDENCJA OPERACJI GOSPODARCZYCH Definicja i klasyfikacja operacji gospodarczych Ruch okrę ny środków w przedsiębiorstwie Faza pozyskiwania źródeł finansowania Faza inwestowania pozyskanych środków Faza przemiany aktywów Faza obsługi źródeł finansowania Faza windykacji środków pienię nych Faza zbycia aktywów (usług) Zdarzenia gospodarcze, które wywołują określone zmiany w stanie i strukturze posiadanych środków majątkowych oraz w źródłach ich finansowania. nazywa się operacjami gos...

plik docx

Auomatyka

notatki z wykładów

Nieliniowe układy regulacji

Układ nieliniowy- nazywa się układy regulacji opisane nieliniowymi równaniami różniczkowymi lub algebraicznymi

Jeżeli chociaż jeden z elementów układu jest nieliniowy to ca...

plik doc

tgy

tyu
WYKŁAD 2 WARTOŚCI WSKAŹNIKA ELASTYCZNOŚCI CENOWEJ POPYTU NA ŻYWNOŚC EDP < -1 Popyt doskonale elastyczny EDP = -1 Popyt proporcjonalnie elastyczny -1 EDP <0 Popyt mało elastyczny EDP = 0 Popyt sztywny EDP >0 Popyt odwrotnie elastyczny Prawo Engela Schwabego W miarę wzrostu dochodów ludności zmniejsza się udział wydatków na żywnośc w całościowych wydatkach konsumpcyjnych gospodarstw domowych rośnie udział wydatków na dobra trwałego użytku a następnie na zaspo...

plik docx

Formy organizacyjne przedsiębiorstwa

Jak założyć przedsiębiorstwo podział

Istnieje wiele różnych form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw. Zakładając przedsiębiorstwo, musimy zdecydować, która z form będzie najodpowiedniejsza dla naszych celów. Aby podjąć właściwą decyzję, należy wziąć pod uwagę szereg różnych czynników. Po pierwsze, musimy zdecydować, czy firmę chcemy prowadzić sami, czy z innymi, czyli czy chcemy mieć wspólników. Jeśli wybierzemy drugi wariant, musimy zdecydować, jak zostanie rozłożona między...