plik pdf

Statystyka

Statystycnza analiza zbiorowości
STATYSTYKA ANALIZA STRUKTURY ZBIOROWOŚCI Analiza struktury zbiorowości ma na celu dokonanie syntetycznego opisu badanej zbiorowości statystycznej pod kątem wartości badanej cechy. Wykorzystuje do tego dane o wartościach cechy dla badanych jednostek zbiorowości. Dane takie, zgromadzone w postaci tabeli opisujemy mianem szeregu statystycznego. Szeregi statystyczne dzielimy na: a) szczegółowe (proste) b) rozdzielcze punktowe c) rozdzielcze z przedziałami klasow...

plik pdf

Rachunek prawdopodobieństwa - wzory

Zbiór wzorów z rachunku prawdopodobieństwa.
Rachunek prawdopodobieństwa Klasyczna definicja prawdopodobieństwa ( ) Warunki: s- liczba zdarzeń sprzyjających 1. m musi być skończone m- liczba wszystkich możliwych zdarzeń 2. wszystkie zdarzenia elementarne są równo prawdopodobne Zdarzenie przeciwne do zdarzenia A Zdarzenia A i B są rozłączne Zdarzenia niezależne ( ) ( ) ( ) ( | ) ( ) ( ) Jeżeli zdarzenia A i B są niezależne i to ( ) Prawdopodobieństwo warunkowe zdarzenia A ( | ) pod warunkiem...

plik odt

Dwa zadania ze statystyki

Nie mogę poradzić sobie z dwoma zadaniami ze statystyki. Proszę o pomoc. Mój email jarodreamer85@wp.pl
Zadanie 1) Jakie jest prawdopodobieństwo że wybrany student waży 70kg jeżeli wśród zbadanych 100 studentów stwierdzono że średnia waga wynosi 85kg a S(x)=5kg. Zadanie 2) Zweryfikuj hipotezę że x=324zł m=300zł S(x)=10 Dla próby 150 jednostek przy α=0,05

plik doc

statystyka

zadanie ze statystyki , z ktorej jestem totalnie ciemna , blaaagam pomozcie mi to rozwiazac:(
Wydajność pracy Y (w tysiącach sztuk wyrobów) oraz staż pracy X ( w latach) pracowników w pewnym zakładzie przedstawia tabela.       ocenić rodzaj zależności między wydajnością a stażem pracy       wyznaczyć odpowiedni współczynnik korelacji       określić wydajność pracownika o stażu 5 letnim ( ocenić dopasowanie) X / Y 1-3 3-5 5-7 7...

plik doc

statystyka

statystyka opisowa
PRZYKŁAD 1 Badamy wysokość kredytów wśród klientów indywidualnych PKO BP w dniu 30.09.2009r. Zbiorowość statystyczna: indywidualni kredytobiorcy PKO BP Jednostka statystyczna: jeden klient ? obiekt materialny (kto ? klient PKO BP, kiedy ? 30.09.2009, gdzie ? Polska) Typy zbiorowości: skończona, jednowymiarowa, względnie jednorodna, statyczna Cecha statyczn...

plik doc

statystyka

statystyka
Pierwotnie termin STATYSTYKA używany był na oznaczenie wiedzy o społeczeństwie. Poczynając od najdawniejszych spisów w Chinach i Egipcie, poprzez rzymski cenzusy (spisy) i średniowieczne inwentaryzacje majątków. Spis statystyczny ? najpierw słowny, potem liczbowy ? służy głównie jako narzędzie w rękach władców i rządów państw. Prekursorami szerszego traktowania statystyki byli tak zwani artmetycy polityczni ( XVIIw.) Posługując się stosunkowo prostymi narzędziami opisu s...

plik doc

calki

całki może pomoże
Całki funkcji wymiernych | logarytmicznych | wykładniczych | niewymiernych | trygonometrycznych | hiperbolicznych | arcus | area Całki funkcji wymiernych | logarytmicznych | wykładniczych | niewymiernych | trygonometrycznych | hiperbolicznych | arcus | area Całki funkcji wymiernych | logarytmicznych | wykładniczych | niewymiernych | trygo...