ikona pliku odt

Quiz ekologiczny notatki


  225 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 225
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 18.90 kB.QUIZ EKOLOGICZNY
1.Blisko 80% energii produkowanej w Polsce pochodzi ze spalania:
a) węgla kamiennego i brunatnego,
b) ropy naftowej,
c) węgla kamiennego
2. Hydrosferą nazywamy:
a) zasoby wód słodkich,
b) zasoby wód słonych,
c) całość powłoki wodnej Ziemi.
3. Sosna pospolita w ogólnej powierzchni lasów w Polsce zajmuje:
a) 30% powierzchni,
b) ponad 70% powierzchni,
c) 90%powierzchni.
4. Symbolem ochrony przyrody w Polsce jest:
a) łoś,
b) żubr,
c) bóbr.
5. Energię odnawialną tworzą:
a) woda, promieniowanie słoneczne, wiatr, falowanie mórz,
b) zasoby paliw ciekłych i gazowych,
c) zasoby paliw stałych.
6. W prawidłowo zestawionym jadłospisie warzywa i owoce powinny wystąpić:
a) w jednym posiłku,
b) koniecznie tylko w drugim śniadaniu i podwieczorku,
c) we wszystkich posiłkach podstawowych.
7. Tak zwana "dziura ozonowa" może stanowić przyczynę:
a) zwiększenia liczby zachorowań na choroby nowotworowe,
b) zmniejszenia liczby zawałów,
c) ograniczenia oddziaływania promieniowania ultrafioletowego.

8. Międzynarodowy Dzień Ziemi jest obchodzony:
a) 05 czerwca,
b) 22 maja,
c) 22 kwietnia.
9. Największy udział w emisji toksycznych spalin samochodowych ma:
a) dwutlenek węgla,
b) tlenek węgla,
c) dwusiarczek węgla.
10. Recykling oznacza proces:
a) likwidacji szczególnie toksycznych odpadów przemysłowych,
b) odsiarczania spalin,
c) ponownego wykorzystania odpadów w produkcji
11. Kwaśne deszcze działają negatywnie na:
a) zabytkowe obiekty kamienne,
b) częstotliwość opadów deszczu,
c) amplitudę wahań temperatury.
12. Najmniej zanieczyszczeń powietrza podczas procesu spalania wytwarza:
a) węgiel kamienny,
b) gaz ziemny,
c) olej opałowy.
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 18.90 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!