ikona pliku odt

pzredszkole w rosji notatki

Opis przedszkola w rosji


  380 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 380
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 141.56 kB.


Przedszkole
w Rosji


Magdalena Lipowska
ZEW i EP I
Podobnie jak w Polsce, pierwszym etapem edukacji każdego młodego Rosjanina jest szkoła podstawowa, nazywana poziomem prymarnym i oficjalnie trwa ona 4 lata, jednak w większości placówek kurs ten sprowadza się do 3 lat, ponieważ zazwyczaj dzieci zapisywane są do szkoły dopiero w 7. roku życia. Jest to okres, w którym uczniowie – głównie poprzez zabawę – posiąść mają najważniejsze umiejętności, takie jak czytanie, pisanie, liczenie itd. Często również (w drugiej klasie) dochodzi do tego nauka języka obcego. Nie brakuje także zajęć z wychowania fizycznego, sztuki czy muzyki połączonej np. z rytmiką. Każda klasa ma swoją osobną salę oraz prowadzącego nauczyciela (wychowawcę), który uczy ich wszystkich bazowych przedmiotów (podobnie jak w Polsce uczenie zintegrowane). Liczba lekcji przeważnie nie przekracza czterech w ciągu dnia.
Po 3-4 latach uczęszczania do szkoły podstawowej dzieci przechodzą do kolejnego poziomu kształcenia, zwanego I poziomem sekundarnym, którym jest szkoła główna. Trwa ona 6 lat. Każdy przedmiot nauczany jest już przez innego nauczyciela-specjalistę w danej dziedzinie. Najważniejsze przedmioty to: matematyka (algebra i geometria), fizyka, chemia, biologia, język rosyjski – gramatyka i literatura, języki obce, historia, geografia, muzyka oraz wychowanie fizyczne. W ciągu dnia odbywa się średnio sześć lekcji. I tak oto edukacja podstawowa i ponadpodstawowa łączy się w 9-letni cykl obowiązkowego nauczania (często jednak cykl ten trwa 8 lat, jak już zostało to wspomniane powyżej), który kończy się egzaminem kontrolnym (z matematyki, języka rosyjskiego oraz dwa opcjonalne). Uczeń taki otrzymuje „Certyfikat kształcenia ogólnego”, potwierdzający fakt ukończenia szkoły głównej oraz uwzględniający otrzymane przez ucznia oceny z różnych przedmiotów.
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 141.56 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!