ikona pliku doc

pytania z socjologii dla pielęgniarek notatki

pytania z socjologii z kursu kwalifikacyjnego na anestezjologii i nie tylko


  778 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 778
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 43,50 kB.


PYTANIA Z SOCJOLOGII Przedmiotem badań socjologicznych NIE są: instytucje społeczne, procesy społeczne, struktury społeczne, wszystkie wymienione są przedmiotem badań socjologicznych. Socjologia jest nauką o: patologii społecznej, procesach dezintegracji społecznej, interakcjach między ludźmi, powstawaniu wielkich struktur społecznych. Rola społeczna to: funkcjonowanie jednostki w mikrostrukturze, wykonywanie pewnych układów czynności w sposób formalnie lub nieformalnie ustalony przez grupy społeczne, zachowanie jednostki w grupie, cele założone będące podstawą trwałości struktury, Które z wymienionych ról NIE należą do ról pielęgniarek? pielęgniarka jako osoba kontrolująca zachowanie pacjenta, pielęgniarka jako wychowawca, pielęgniarka jako zastępczyni rodziny, pielęgniarka w roli interpretatora. Rodzina w rozumieniu socjologicznym to: mała grupa społeczna, klasa społeczna, instytucja społeczna, prawidłowa odpowiedź a) i d). Modelowanie sposobów zaspokajania popędów biologicznych, kształtowanie nawyków i umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach społecznych i naturalnych, danie możliwości przystosowania. O jakim zjawisku mówi powyższa definicja? o procesie przystosowania, o kontroli społecznej, o więzi społecznej, o socjalizacji. Społeczne konsekwencji choroby to: choroba wyłącza jednostkę z pełnienia ról; zachodzi wymóg aktywności pacjenta; zagrożenie chorobą środowiska społecznego pacjenta, wszystkie wyżej wymienione są konsekwencjami choroby. Rodzina nadaje pozycję społeczną swoim dzieciom wraz z przekazywanym dziedzictwem kultury. Powyższe zdanie charakteryzuje jedną ze społecznych funkcji rodziny, którą z niżej wymienionych? socjalizacyjną; społeczno-wyznaczającą; biologiczną, emocjonalno-ekspresyjną. Wsparcie społeczne ma szanse być efektywne, kiedy zastosuje się w jego realizac
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 43,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!