ikona pliku pdf

Pytania z egzaminu lekarskiego LEP notatki

pytania z LEP ( Lekarskiego Egzaminu Państwowego) 2008 rok Sprawdź się!


  2102 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 2102
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 0 .


LEP
-3-
WERSJA I jesień 2008
c) Oznaczenie odpowiedzi następuje przez zamazanie ołówkiem B2 lub B3 całej powierzchni prostokąta wybranej przez Ciebie odpowiedzi. Pamiętaj, e od poprawności zamazania pola w du ej mierze zale y poprawność odczytu podanej przez Ciebie odpowiedzi. Przykłady poprawnego zamazywania pola mo esz zobaczyć powy ej. d) W czasie rozwiązywania testu proponujemy, abyś najpierw zaznaczył/a odpowiedź delikatną kropką. Gdy przekonasz się, e dobrze wybrałaś/eś, zakreślisz silnie całe pole. Je eli chcesz zmienić odpowiedź, wyma gumką owe wcześniejsze zaznaczenie i wprowadź nową, zgodną ze swoją wiedzą, właściwą odpowiedź. Gdy upewnisz się, e kartę z odpowiedziami wypełniłaś/eś poprawnie, zama starannie prostokąty. Niedopuszczalne jest zniszczenie karty, jej uszkodzenie (załamanie, zagięcie) zarysowanie brzegu karty, gdy mo e to być przyczyną złego jej odczytu. e) Wybieraj zawsze tylko jedną odpowiedź. Zakreślenie więcej ni niezaliczenie. jednej odpowiedzi powoduje jej
f) Na cały egzamin masz 4 godziny. Je eli nie będziesz tracić czasu na pró no, na pewno zdą ysz odpowiedzieć. g) Je eli ukończysz rozwiązywanie zadań wcześniej, mo esz oddać karty odpowiedzi Przewodniczącemu Komisji i opuścić salę. Wraz z kartami odpowiedzi zwracasz równie broszurkę z zadaniami, która jest drukiem ścisłego zarachowania. h) Porozumiewanie się z sąsiadami oraz korzystanie z jakichkolwiek materiałów pomocniczych pociąga za sobą dyskwalifikację i ocenę niedostateczną z egzaminu.
Twój zestaw zadań testowych został oznaczony jako WERSJA I. W związku z tym przypominamy Ci, e Twój numer karty winien być nieparzysty. Prawidłowe zaznaczenie widać na rysunku ni ej
LEKARSKI EGZAMIN PAŃSTWOWY
JESIEŃ 2008
KARTA PIERWSZA
LEKARSKI EGZAMIN PAŃSTWOWY
JESIEŃ 2008
KARTA DRUGA
LEP
-4-
WERSJA I jesień 2008
Nr 1. Chory z wieloletnim wywiadem w kierunku cię kiej przewlekłej obturacyjne
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 0 . Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!