ikona pliku doc

Pytania - Opracowania - Socjologia - I sem. Pedagogika notatki

Pytania - Opracowania - Socjologia - I sem. Pedagogika


  229 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 229
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 208.00 kB.


1. Co to jest socjologia i czym się zajmuje? Socjologia - nauka badająca w systematyczny sposób funkcjonowanie i zmianę społeczeństwa. Socjologowie badają społeczne reguły, procesy i struktury, które łączą i dzielą ludzi, tworzą lub są przejawem więzi między ludźmi, a także proces ich zmian. Socjologowie badają zarówno jednostki uwikłane w grupy społeczne, jak i międzyludzkie relacje (np. rodzinę, wspólnoty, stowarzyszenia, zrzeszenia itp.). Relacje międzyludzkie ujęte w społecznej dynamice mogą ludzi łączyć tworząc grupy społeczne, instytucje czy całe społeczeństwa, lub dzielić przez społeczne podziały. Już w starożytności istniała na wysokim poziomie ogólnie pojęta myśl społeczna. Zaś socjologia jako nauka o społeczeństwie miała trzech ojców. Pierwszym (w europejskim kręgu kulturowym) był Platon, następnie J.B. Vicco oraz, tak powszechnie wymieniany za jedynego, A. Comte. Przedmiotem badań nauki o społeczeństwie jest grupa społeczna ujęta w kategoriach stanu i zmiany. Socjologowie badają jednostki o tyle o ile są one w jakiś wewnętrznych relacjach między sobą. Jednostka jako indywiduum nie jest przedmiotem badań socjologii, a zajmuje się nią nauka zwana psychologią. Pod koniec XIX wieku następowały gwałtowne przemiany w łonie europejskich społeczeństw pre-industrialnych. Doprowadziły do powstania społeczeństwa industrialnego. Obecnie mówi się o początkach ery społeczeństw post-industrialnych. Przedmiotem badań socjologii są również nowoczesność i społeczeństwo przemysłowe. 2. Scharakteryzuj poglądy Augusta Comte?a Comte nakreślił podstawy filozofii pozytywistycznej (był twórcą pojęcia pozytywizm). Filozofia jego jest pozytywna gdyż: zajmuje się ona wyłącznie przedmiotami rzeczywistymi ? bada rzeczy dostępne umysłowi; rozważa tylko tematy pożyteczne ? gdyż chce służyć polepszeniu życia; ogranicza s
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 208.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!